ไม้ผล
มะยง - มะปราง
การดูแลรักษามะยงชิด มะปรางหวาน
30 เมษายน 2555
8,057
นายสังวาล บัวโชติ สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สำหรับสมาชิกท่านนี้ได้ปลูกมะยงชิด มะปรางหวานและมะปรางเปรี้ยว มากว่า 10 ปี โดยได้เผยเทคนิคการดูแลมะยงชิด มะปรางหวานและมะปรางเปรี้ยว ดังนี้
++ การดูแลรักษามะยงชิดมะปรางหวานและมะปรางเปรี้ยว ++

ในช่วงปลูกมะปรางหวานและมะปรางเปรี้ยวสองปีแรกนั้น ในการให้น้ำจะให้น้ำแค่ 3 วันต่อหนึ่งครั้ง ในปริมาณ 1-2 ลิตร ต่อต้น (มะปรางจะเป็นไม้ที่ทนต่อความแล้ง เมื่อได้น้ำจะแตกใบใหม่ได้ แต่ถ้าน้ำมากเกินไป รากจะเน่าและตายได้) และต้องสังเกตความชื้นของดินอยู่เสมอ อากาศร้อนจัด ดินแห้ง ต้องให้น้ำอย่างอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนการให้ปุ๋ย คุณลุงสังวาล อธิบายว่า อัตราการใช้ปุ๋ยของมะปรางนั้นจะดึงอาหารจากดินขึ้นมาใช้ ดังนั้นจะต้องทำให้ดินมีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อมะปราง เราจึงต้องเพิ่มปุ๋ยลงในดินเพื่อมะปรางจะได้ดึงอาหารจากดินขึ้นมาเลี้ยงต้นอย่างเพียงพอ โดยการใส่ปุ๋ยนั้น

1.ใส่ปุ๋ยทุก 6 เดือน (นับจากวันปลูก) แนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพในปีแรก ส่วนปุ๋ยทางใบนั้น จะใช้ฉีดเมื่อกใบอ่อนออกมาจนเริ่มเขียวแล้วเท่านั้น

2.ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ย หรือฉีดพ่น ต้องให้น้ำในจำนวนมาก

3.การใส่ปุ๋ยทางดินควรใส่ตรงแนวรัศมีทรงพุ่มเข้าหาลำต้น (อย่าใส่ที่โคนต้น)

4.เพื่อป้องกันการสูญเสียเปล่าและต้นไม้ได้รับประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ ควรยกร่องขนนาดเล็ก ๆ ตรงแนวรัศมีทรงพุ่ม เป็นวงกลมล้อมรอบต้น ปุ๋ยจะไม่ไหลหนีไปไหน เมื่อฝนตก

++ เทคนิคการกำจัดไร เพลี้ย ++

เมื่อดูแลจนกระทั่งมะปราง และมะยงชิดเริ่มแทงยอด แน่นอนว่าจะต้องมีศัตรูพืชและแมลงเข้ามารบกวนอย่างแน่นอน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณลุงสังวาลนั้นก็คือ แมลงตัวอ่อน ไร เพลี้ย เริ่มมารบกวนในส่วนมะปราง และไม้ผลอื่นๆที่ปลูกอยู่ในพื้นที่การเกษตร คุณลุงสังวาลได้ศึกษาข้อมูลการไล่แมลงจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และได้รับ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ที่ลูกชายได้ทำการสมัครไว้ จึงได้ลองนำมาใช้และทดลองจนเห็นว่าได้ผลดี จึงนำมาเผยแพร่ต่อไป
สำหรับเทคนิคการกำจัดแมลง ไร และเพลี้ยที่มารบกวนในส่วนผลไม้หลังจากที่ไม้ผลเริ่มแทงยอดอ่อน มีวิธีและขั้นตอน ดังนี้

++ ส่วนผสม ++

1. ใช้พืช สมุนไพรที่มีรสชาติฝาด เช่น ผลหมาก เมล็ดสะเดาหรือใบสะเดา ฯลฯ 1 กิโลกรัม

2. น้ำสะอาด 10 ลิตร

3. น้ำหมักชีวภาพ 0.5 ลิตร

4. กากน้ำตาล 0.5 กิโลกรัม

++ วิธีการทำ ++นำสมุนไพรที่ได้มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำมาคลุกเคล้ากากน้ำตาลและน้ำหมักชีวภาพ แล้วนำไปรวมกับน้ำ 10 ลิตร คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม ปิดฝาถังให้สนิท หมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วนำมาใช้ได้

++ การนำไปใช้ ++น้ำหมักที่ได้มานั้นจะได้เป็นหัวเชื้อที่มีความเข้มข้น เวลานำมาฉีดพ่นควรมีการผสมสารจับใบเล็กน้ำ โดยนำหัวเชื้อประมาณ 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร และน้ำยาล้างจาน 1 ช้อนชา คนให้เข้ากัน นำไปฉีดพ่น ต้นมะปราง มะยงชิด หรือไม้ผลอื่น ฉีด ทุกๆ 5-7 วันต่อครั้ง เพียงเท่านี้ก็สามารถกำจัดไร แมลง และเพลี้ยที่มารบกวนต้นมะปรางหรือมะยงชิด และไม้ผลอื่นๆที่ปลูกได้แล้ว

---------- ^ ^ ---------อุษา กุลาราช เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อุษา กุลาราช เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×