ไม้ผล
มะม่วง
โรคมะม่วงที่เกิดจากเชื้อราในระยะติดผล
23 กุมภาพันธ์ 2555
15,032
หากมะม่วงเป็นโรคในระยะติดผลจะส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิต เพราะส่วนใหญ่เชื้อโรคจะเจริญและแฝงตัวอยู่ในผลผลิต บางชนิดออกอาการให้เห็นช่วงติดผลไปจนกระทั่งสุกแก่ แต่บางชนิดจะอกออการให้เห็นก็ต่อเมื่อรอการจำหน่ายผลผลิต โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา เป็นโรคที่มีความสำคัญและควรป้องกันไว้เป็นดีที่สุด
โรคสะแคป(Scab)

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Elsinoe mangierae Bitancourt & Jenk.

ลักษณะอาการ : ใบเป็นจุดบุ๋มเล็กๆ สีน้ำตาลหรือดำ เกิดกระจัดกระจายด้านใต้ใบ ทำให้เกิดการเจริญเติบโตชะงัก ใบบิดงอ เชื้อราเข้าทำลายผลอ่อนทำให้ผลบิดเบี้ยวหรือร่วง ผลโตเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำ ตกสะเก็ตเป็นแอ่งบุ๋มเนื้อเยื้อแผลแห้งและแตก

การแพร่ระบาด : เชื้อราแพร่ระบาดทางลมและฝนเข้าทำลายในระยใบแผลผลอ่อน

การป้องกันกำจัด : ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราในระยะที่มีการแพร่ระบาดจของโรค เช่น Mancozeb หรือ Carbendazim
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โรคมะม่วง".หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/2011-002-0022/index.html#/1/
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×