สัตว์น้ำจืด
ปลาดุก
เทคนิคการให้อาหารลูกปลาดุกและลดอัตราการตายของปลาดุกในบ่อดิน
14 มกราคม 2556
19,644
คุณนิพนธ์ บุญเต็ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จากชุมชนบ้านหนองไทร ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้ทำการเกษตรมาแล้วกว่า 17 ปี การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินนั้นมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งต้องลองผิดลองถูกเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินเรื่อยมา และด้วยปัญหาภาวะเศรษฐกิจ อาหารปลาสำเร็จรูปมีราคาที่สูงขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันทำให้มีการคิดค้นสูตรอาหาร และเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินขึ้นมาเพื่อช่วยในการลดต้นทุนและใช้มาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินคือ ลูกปลาดุกที่ไม่สามารถกินอาหารเม็ดเล็กได้ และมีอัตราการตายสูง ทำให้ต้องขบคิดแก้ไขปัญหานี้ คุณนิพนธ์ จึงลองใช้วิธีต่างๆจนประสบความสำเร็จในระดับที่พอใจตนเองและนำไปถ่ายทอดกับเพื่อนๆสมาชิกที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินด้วยกัน ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคลี่คลายลงได้ และวันนี้จะนำเทคนิคการให้อาหารลูกปลาดุกและลดอัตราการตายของปลาดุกในบ่อดิน นำมาบอกกล่าวกันในรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เวลา 14.15 น.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ดังนี้

การให้อาหารลูกปลาดุกและลดอัตราการตายของปลาดุกในบ่อดิน

คุณนิพนธ์ บุญเต็ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน กล่าวแนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ว่า
1.การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน เรื่องการให้อาหาร เมื่อปล่อยลูกปลาดุกลงในบ่อดินแล้ว อาหารที่ให้ในช่วงที่ลูกปลาดุกมีขนาดเล็ก ( 2-3 ซม.) โดยใช้อาหารปลาดุกเม็ดใหญ่ผสมกับน้ำ คลุก-ขยำให้เข้ากัน จนสามารถปั้นเป็นก้อนได้ จากนั้นปั้นเป็นก้อนให้ลูกปลาดุกกิน โดยให้กินวันละ 2 ครั้ง หว่านให้กินทั่วบ่อ หรือปั้นเป็นก้อนขนาดเท่ากับกำปั้นวางไว้บริเวณขอบบ่อ ทุกมุมบ่อเพื่อให้ลูกปลาดุกไปกินได้โดยไม่ถูกตัวอื่นๆแย่งและกินได้อย่างทั่วถึง ลูกปลาดุกไม่กัดกันเองไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัตราการตายได้

2.เมื่อลูกปลาดุกได้ขนาดประมาน 15 ซม. จำเป็นต้องเปลี่ยนการให้อาหาร อาจจะเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวก็ได้ แต่แนะนำว่าควรมีการเสริมด้วยอาหารอื่นๆซึ่งอาจจะช่วยในการลดต้นทุนอาหารเม็ดหรืออาหารสำเร็จรูปด้วย ปลารวมหรือปลาเป็ด โดยนำปลาเป็ดบดให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกับผสมรำละเอียดในอัตราส่วน 9 : 1 แล้วปั้นเป็นก้อนวางไว้มุมบ่อหรือหว่านลงบ่อก็ได้ วิธีนี้จะช่วยในการประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุกได้ หรือพื้นที่ใดไม่มีปลาเป็ดอาจจะเปลี่ยนเป็น กระดูกไก่ ไส้ไก่ เศษขนมปัง เศษเส้นหมี่ เศษเลือดหมู เลือดไก่ นำมาบดรวมกันแล้วผสมกับรำในอัตราส่วนเช่นเดิมให้ปลากิน แต่ควรระมัดระวังเรื่องคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงด้วย

3.เมื่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินได้ระยะเวลา 3-4 เดือนควรมีการแยกบ่อปลาดุกเพราะปริมาณปลาดุกในบ่อแออัดมากเกินไป ทำให้เกิดอัตราการตายได้สูง ส่งผลกระทบกับรายได้และรายจ่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงได้ จึงแนะนำให้เกษตรกรแยกปริมาณปลาดุกหรือย้ายปลาดุกไปอีกบ่อ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเอง

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ต้องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้จะสามารถลดอัตราการตายของลูกปลาดุกในบ่อดิน ลดต้นทุนอาหารของการเลี้ยงปลาดุกได้เป็นอย่างดี ต้องการสอบถามข้อมูลการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ ที่ คุณนิพนธ์ บุญเต็ม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินได้


เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสระบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: นิพนธ์ บุญเต็ม. สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2555.
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×