สัตว์น้ำจืด
กุ้งก้ามกราม
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์ในนาข้าว
27 พฤศจิกายน 2555
16,800
นายโกศล หมายทอง เกษตรกร บ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมอดินประจำอำเภอปราสาท ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์ในนาข้าว แบบลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ดังนี้
ขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์ในนาข้าว
1.ก่อนปลูกข้าวให้ทำการปรับพื้นที่นาข้าวให้มีความลึกขนาด 80 เซนติเมตร
2.ซึ่งการทำแปลงนาจะสูงแตกต่างกันเป็นลำดับขั้น เช่น 60-70-80-90 เซนติเมตร จะง่ายต่อการไล่ระดับน้ำออกจากแต่ละบ่อ
3.เมื่อปรับพื้นที่นาข้าวได้ตามขนาดแล้ว ให้ทำการหว่านหรือปักดำนาข้าวได้ทันที
4.หลังจากที่เราทำการหว่านและปักดำนาข้าวไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ให้นำกุ้งลงปล่อยในนาข้าวได้เลย
5. พื้นที่นาข้าวขนาด 1 ไร่ ปล่อยกุ้ง 20,000 ตัว ขนาดกุ้งที่ปล่อยประมาณ 2 เซนติเมตร
6.เมื่อปล่อยกุ้งลงนาข้าวแล้วในทุกๆสัปดาห์จะมีการเติมน้ำลงไปจนเต็มเพื่อไล่น้ำที่เน่าเสียออกไป

สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
วัตถุดิบ

1.รำละเอียด 1 กิโลกรัม
2.ปลาป่น 2 ขีด
3.น้ำมันพืช 1 ขวด
4.กะละมังสำหรับผสมอาหาร 1 ใบ

วิธีการทำ
นำรำละเอียด 1 กิโลกรัม ปลาป่น 2 ขีด และน้ำมันพืช เทลงในกะละมังสำหรับผสมอาหาร จากนั้นคลุกเคล้าวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วปั้นเป็นก้อน หรือถ้ามีเครื่องอัดเม็ดก็สามารถนำไปอัดเม็ดได้เช่นกัน ก็จะได้อาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การนำไปใช้
นำอาหารกุ้งก้ามกรามที่ผสมได้ ให้กุ้งกินในช่วงเวลาเช้า และเวลาเย็น

ประโยชน์
สูตรอาหารกุ้งก้ามกราม จะช่วยให้กุ้งก้ามกรามเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง และช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้เป็นอย่างดี

สูตรน้ำหมักปรับสภาพน้ำเพื่อป้องกันโรคในกุ้ง
วัตถุดิบที่ใช้

1.สารเร่ง พ.ด.2 จำนวน 1ซอง
2.ซากปลา ซากหอย 3 กิโลกรัม
3.กากน้ำตาล 1 ลิตร
4.น้ำ 2 ลิตร
5.ถังสำหรับหมัก 1 ใบ

วิธีการทำ
นำสารเร่ง พ.ด.2 จำนวน 1ซอง ซากปลา ซากหอย 3 กิโลกรัม กากน้ำตาล 1 ลิตร และน้ำ 2 ลิตร เทลงในถังสำหรับหมัก แล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นปิดฝาหมักทิ้งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก็จะได้น้ำหมักปรับสภาพน้ำเพื่อป้องกันโรคในกุ้งก้ามกราม

การนำไปใช้
นำน้ำหมักที่ได้ไปสาดลงแปลงนาหรือบ่อกุ้งก้ามกรามเท่าๆกัน โดยใช้ในอัตรา 10 ลิตร /1ไร่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ประโยชน์
ช่วยปรับสภาพน้ำและป้องกันโรคให้กับกุ้งก้ามกราม หลังจากปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในนาข้าว ได้ 3 เดือน ความเจริญเติบโตจะอยู่ที่ 3 กรัมต่อ 1 ตัว


เรียบเรียงโดย : ศันสนีย์ โมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: โกศล หมายทอง. สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×