สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม
สุนัข
การดูแลสุนัขหลังฉีดวัคซีน
05 พฤศจิกายน 2555
2,100
สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของมนุษย์ อีกทั้งยังมีความน่ารักในตัว สุนัขจึงเป็นสัตว์ที่เราอยากทำความรู้จักให้มากขึ้น และอยากอยู่ร่วมด้วยตลอดไป
นายสมชาย เศรษฐเวคิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี แนะการดูแลสุนัขหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี FM. 106.25 MHz. ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลีนิกเกษตร เวลา 14.30 - 15.00 น. โดยหลังจากฉีดวัคซีน สุนัขอาจมีอาการไข้ ซึม เบื่ออาหาร 1-2วันและสุนัขบางตัวอาจมีอาการบวมหรือเจ็บได้บ้าง การดูแลหลังจากสุนัขฉีดวัคซีนคือ การจัดหาอาหาร ,น้ำ ให้ และให้สุนัขพักผ่อนจะช่วยให้สุนัขกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามในกรณีที่สุนัขบางตัวที่อาจมีปฎิกิริยาต่อวัคซีนรุนแรง เช่น หน้าบวม หายใจลำบาก ให้รีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์โดยเร็ว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมชาย เศรษฐเวคิน. นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ. สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2555.
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×