สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม
สุนัข
น้ำส้มควันไม้ป้องกันกำจัดเห็บ-หมัดในสุนัข แมว และโค-กระบือ
30 มีนาคม 2560
7,176
ในภาวะสภาพอากาศที่มีทั้งอากาศร้อน ชื้น และมีฝนในบางพื้นที่ ทำให้สัตว์เลี้ยงอย่างโค-กระบือ สุนัขและแมวประสบปัญหาเรื่องของเห็บ หมัด ที่สร้างความรำคาญและสร้างปัญหาให้กับผู้เลี้ยงอย่างมาก เนื่องจากเห็บและหมัดอาจเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนได้ หรือถ้ามีเด็กเล็กอาศัยอยู่ในบ้านเจ้าเห็บ-หมัดอาจจะเข้าหู เข้าจมูกทำให้เกิดอัตรายได้ จึงต้องหาวิธีป้องกันและกำจัดเพื่อป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
คุณลุงบุญส่ง อังคาศัย เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน และได้เลี้ยงสัตว์ประเภทโค-กระบือและสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวมานับสิบปี เคยประสบปัญหาเรื่องของเห็บและหมัดเนื่องจากโค-กระบือ สุนัขและแมวที่เลี้ยงอยู่มีเห็บ-หมัดติดมา และเจ้าเห็บหมัดนั้นก็ได้แพร่ระบาดเข้ามาสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน ทำให้ต้องหาวิธีกำจัดเจ้าเห็บหมัดให้หมดไป โดยได้ทดลองมาหลายวิธี จนได้ลองใช้วิธีเกษตรมาร่วมด้วย และได้ผลดีในสุนัข แมว และโค-กระบือ เป็นวิธีที่ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในครัวเรือนปัจจุบัน โดยถ่ายทอดผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสระบุรี FM 107.75 Mhz. ดังนี้

วิธีป้องกันกำจัดเห็บ-หมัดในสุนัข แมว และโค-กระบือด้วยน้ำส้มควันไม้
วัสดุ-อุปกรณ์

1.แชมพูอาบน้ำสุนัข/แมว จำนวน 2 ส่วน
2.น้ำส้มคสันไม้ จำนวน 1 ส่วน
2.น้ำสะอาด พอประมาณ

วิธีการทำและการนำไปใช้
นำแชมพูอาบน้ำของสุนัขหรือแมว มาผสมกับน้ำส้มควันไม้ คนให้เข้ากันและผสมกับน้ำตามอัตราส่วนของการอาบน้ำสุนัขหรือแมวที่เขียนไว้ข้างขวด แล้วนำเอาน้ำที่ผสมทั้งสองอย่างไปอาบให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำ

ประโยชน์ของการนำไปใช้
หลังจากที่คุณลุงบุญส่งนำน้ำส้มควันไม้ไปผสมกับแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวพบว่าจะช่วยลดปริมาณของเห็บและหมัดที่เกิดขึ้นในสุนัขและแมวลงได้ และถ้าใช้อย่างต่อเนื่องไปจะพบว่าเห็บและหมัดนั้นหายไป และได้นำเอาสูตรนี้ไปใช้กับโค-กระบือที่เลี้ยงไว้ พบว่า เห็บและหมัดที่เกาะตามตัวของโค-กระบือนั้นหายไป ทำให้ใช้สูตรนี้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาเห็บหมัดที่รบกวนคนในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสระบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญส่ง อังคาสัย. สัมภาษณ์, 29 ตุลาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×