พืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด (Corn leaf aphid)
08 กันยายน 2551
3,364
เพลี้ยอ่อนข้าวโพด ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ ปริมาณของน้ำฝนมีผลต่อการเพิ่ม ลดของ ประชากรของเพลี้ยอ่อนคือ ถ้าฝนตกมากปริมาณของเพลี้ยอ่อนจะน้อย มักจะพบเพลี้ยอ่อนเป็นกลุ่ม ๆ และใช้ปากที่มีลักษณะ เป็นท่อยาวคล้ายเข็มฉีดยา จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด กาบใบ โคนใบ กาบฝัก และจะพบมากที่สุดบริเวณช่อดอก ทำให้ข้าวโพดเหี่ยวเฉา หากระบาดในระยะที่ข้าวโพดกำลังออกดอกตัวผู้ จะทำให้เกสรบานไม่เต็มที่ การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ เมล็ดติดไม่เต็ม ฝัก ทำให้ผลผลิตลดลงนอกจากนี้น้ำหวานที่เกิดจากเพลี้ยอ่อนเป็นตัวดึงดูดให้ศัตรูตัวอื่น ๆ ของข้าวโพด เช่น หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะลำต้นมาวางไข่ที่ใหม่อีกด้วย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhopaloaiphum maidis (fitch)

รูปร่างลักษณะ : เพลี้ยอ่อนข้าวโพด เป็นแมลงเคลื่อนไหวช้า หัวและอกมีขนาดเล็ก ส่วนท้องโตมีรูปร่างคล้ายผลฝรั่ง ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ชนิดมีปีกเล็กกว่าชนิดไม่มีปีกลำตัวยาว 0.8 - 2 มิลลิเมตร ส่วนหัว อก หนวด และขามีสีดำ ส่วนท้องมีสีเขียวอ่อน ส่วนท้ายของลำตัวจะมีท่อเล็ก ๆ ยื่นออกมา 2 อัน เรียกว่า cornicle เป็นที่ขับถ่ายน้ำหวาน ขยายพันธุ์ โดยการออกลูกเป็นตัว ระยะจากตัวหนอนถึงตัวเต็มวัยประมาณ 12 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อม ตัวเต็มวัยอายุประมาณ 5 วัน ก็พร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ เพราะมีเพศเมียเพียงเพศเดี่ยว เพลี้ยอ่อน 1 ตัวออกลูกได้ประมาณ 19 - 45 ตัว ปีหนึ่งประมาณ 30 - 40 รุ่น ถ้ามีอาหารตลอดปี

พืชอาหาร :ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และหญ้าอื่นๆ

++ การป้องกันกำจัด ++ ปกติจะมีแมลงพวกศัตรูธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณของเพลี้ยอ่อนอย่แล้วในธรรมชาติ หากพบการระบาดของเพลี้ยอ่อนในระยะที่ข้าวโพดกำลังมีเกสรตัวผู้และเกิดฝนทิ้งช่วงในระยะนี้จะใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจะต้องเลือกชนิดที่ค่อนข้างปลอดภยต่อศัตรูธรรมชาติ เช่น thiometon 25% W/V EC ในอัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือ malathion 57% W/V EC ในอัตรา 40 มิลลิเมตร/น้ำ 20 ลิตร หรือ diazinon 60% W/V EC ในอัตรา 17 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง และไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีดังกล่าวคลุมทั้งแปลง ควรใช้เฉพาะจุดที่พบเพลี้ยอ่อนเท่านั้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและเสรี กิตติไชย."ข้าวโพด"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/corn/weak.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×