พืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หนอนเจาะฝักข้าวโพด (Corn Earworm)
08 กันยายน 2551
3,725
หนอนเจาะฝักข้าวโพดจะทำลายโดยกัดกินไหมแล้วเจาะเข้าไปที่ปลายฝัก หนอนจะเจริญเติบโตอาศัยกัดกินเฉพาะปลายฝัก ฝักละ 1 ตัว เท่านั้น แต่ถ้าระบาดในระยะที่ฝักไม่ได้รับการผสมเกสรเต็มที่จะทำให้ฝักติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ มักจะพบหนอนเจาะฝักข้าวโพด เมื่อข้าวโพดเริ่มออกดอกเกสรตัวผู้หนอนจะกัดกินอยู่ที่เส้นไหมของฝักที่ออกใหม่ ๆ เมื่อกินเส้นไหมหมดแล้วก็จะกินปลายฝักต่อไป
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helicoverpa armigera หรือ Heliothis armigear Hubner

รูปร่างลักษณะ :หนอนเจาะฝักข้าวโพด จะทำลายข้าวโพดในระยะตัวหนอนเท่านั้น และเป็นชนิดเดียวกับหนอนเจาะสมอฝ้ายหรือหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน ลำตัวจะมีขนขึ้นประปราย ลายที่พาดยาวตามลำตัวจะเห็นได้ชัดเจนมีสีต่าง ๆ จากสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีค่อนข้างดำ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอายุ และการลอกคราบ ตัวหนอนเมื่อยังเล็กจะอยู่รวมกัน โตขึ้นจะกัดกินกันเอง จะอยู่รวมกันไม่ได้ ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 3.5 - 4 เซ็นติเมตร กว้าง 3 มิลลิเมตร มีสีแตกต่างกันหลายสี เช่น เหลือง น้ำตาล ชมพู ขาวนวล เขียว ดำ เทา เป็นต้น และมีแถบสีดำใหญ่ขนาด 0.5 - 1.0 มิลลิเมตร พาดตามความยาวด้านข้าง ๆ ละ 1 เส้น รูหายใจรูปวงแหวนสีดำอยู่ทางด้านข้างทั้งสองข้างของทุกปล้อง ส่วนหัวสีเหลืองน้ำตาล ระยะหนอน 10 - 14 วัน ตัวเต็มวัยหรือ ผีเสื้อจะซ่อนตัวอยู่ตามซอกใบ หรือตามรก ระยะตัวเต็มวัย 10 - 20 วัน แม่ผีเสื้อตัวหนึ่งว่างไข่เฉลี่ย 1,100 ฟอง ระยะไข่ 2 - 5 วัน

พืชอาหาร : ข้าวโพด ฝ้าย มะเขือเทศ กุหลาบ ถั่ว พริก

++ การป้องกันและกำจัด ++ จะมีแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนเจาะฝักข้าวโพดอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าวโพดชนิดนี้ โดยเฉพาะในระยะที่ข้าวโพดติดฝักแล้ว ดังนั้นในระยะที่ข้าวโพดออกดอกแล้วเกษตรกรควรที่จะหมั่นตรวจแปลงข้าวโพดอยู่เสมอ หากพบและมีความจำเป็นต้อง ป้องกันและกำจัดโดยใช้สารเคมี ควรเลือกใช้สารเคมีค่อนข้างปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติ ของหนอนเจาะฝักข้าวโพด


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและเสรี กิตติไชย."ข้าวโพด"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/corn/drill.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×