พืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด(Corn Stemborer)
08 กันยายน 2551
4,458
ปกติหนอนชนิดนี้จะเจาะเข้าทำลายภายในลำต้น ในแหล่งที่ระบาดมาก ๆ หนอนชนิดนี้จะกัดกินฝักด้วยโดยจะเจาะกินที่ ก้านโคนและเจาะฝักเข้าไปกินในเมล็ดภายในด้วย ถ้าหนอนเกิดการระบาด ในระยะที่ข้าวโพดกำลังออกดอกให้เกสรตัวผู้มันจะ กินส่วนยอดที่ม้วนแล้วเลยเข้าไปกินภายในทำให้ช่อดอกไม่สามารถคลี่บานเป็นปกติทำให้ไม่มีเกสรตัวผู้ผสมพันธุ์ ฝักที่ได้จะมีเมล็ดหรือไม่มีเมล็ดเต็มฝัก ผลผลิตจะลดลงตามไปด้วย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Ostrinia furnacalis (Guenee)

รูปร่างลักษณะ :ตัวเต็มวัยของหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกเมื่อกางเต็มที่จะกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ลำตัวยาว 1.5 เซ็นติเมตร ที่ปากมีจงอยยื่นออกมา 2 อัน ปีกคู่แรกมีสีทองแดง กลางปีกมีจุดสีดำเล็ก ๆ 2 จุด อยู่ใกล้กัน ขอบปีกมีเส้น ตัดตามขวางเป็นลูกคลื่นเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับที่โคนปีก ส่วนปีกคู่หลังมีสีอ่อนกว่าปีกคู่แรกเกีอบจะไม่มีรอยแต้มหรือลวดลายแต่อย่างใด ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ประมาณ 10 - 18 ฟอง ไข่แต่ละฟองจะวางเรียงซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลามีผิวเรียบมัน ไข่ที่วางใหม่จะมีสีขาวนวน กลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.25 ไข่ใกล้จะฟักเป็นตัวมีลักษณะใส และมองเห็นหัว ของหนอนเป็นจุดสีดำชัดเจน ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 3 - 4 วัน หนอนที่ออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะมีความยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร จะพบอยู่ตามซอกใบส่วนยอดและจะเจาะเข้าตามลำต้น หรือส่วนโคนของยอดอ่อน หนอนจะลอกคราบ 5 ครั้ง ระยะหนอน 15 - 21 วัน และจะเข้าดักแด้ภายในลำต้นข้าวโพดดักแด้มีสีน้ำตาลอ่อน และจะเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นสีน้ำตาลไหม้ เกือบดำ โดยปกติดักแด้จะมีใยสีขาว ๆ หุ้มอยู่รอบ ๆ ระยะดักแด้ 5 - 7 วัน จึงเป็นผีเสื้อบินไปจากลำต้นเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่บนใบพืชต่อไป

พืชอาหาร :ข้าวโพด

++ การป้องกันกำจัด ++

1. ใช้พันธุ์ค่อนข้างจะต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด

2. หากพบว่าศัตรูธรรมชาติที่คอยทำลายหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดให้ มีปริมาณลดลงอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด เกษตรกรควรจะสำรวจแปลงข้าวโพดในปริมาณ 15 กลุ่ม/100 ต้น ให้ใช้สาร chlofluazuron 5 % W/V EC ในอัตรา 25 - 30 มิลลิเมตร /น้ำ 20 ลิตร เพราะเป็นสารที่ปลอดภัยต่อแตนเบียนไข่หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและเสรี กิตติไชย."ข้าวโพด"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/cane/ratoon.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×