สัตว์น้ำจืด
ปลาดุก
เทคนิคการทำน้ำเขียวในบ่อปลา
22 พฤษภาคม 2556
21,858
หัวใจสำคัญของการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน คือการทำน้ำเขียว เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในบ่อดินควรมีความรู้เรื่องการทำน้ำเขียว เพราะจะช่วยให้ปลาเจริญเติบโตเร็ว เนื่องจากในน้ำเขียวมีอาหารธรรมชาติที่เรียกว่า ขี้ไคลน้ำ ซึ่งเป็นอาหารที่ดี ปลาชอบกิน และปลาจะกินได้ตลอดเวลาในน้ำ โดยในช่วงตั้งแต่เริ่มซื้อพันธุ์ปลามาเลี้ยงในระยะ 1-4 เดือน เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการใช้น้ำเขียวเลี้ยงปลา ประโยชน์ที่ได้จะช่วยให้ปลาแข็งแรง เจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ วิธีการทำน้ำเขียวหลากหลายวิธีโดยคุณขวัญชัย รักษาพันธุ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ฉะเชิงเทราปี 2551 ได้กล่าวถึง การทำน้ำเขียวในบ่อปลาด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรสำหรับบ่อดินเลี้ยงปลาขนาด 1 ไร่ สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ง่ายๆ ดังนี้
- ใช้มูลสัตว์แห้ง 300 กิโลกรัม เทให้ทั่วบ่อปลาแล้วทิ้งไว้ 7- 10 วัน
- ใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพหมักจากพืชหรือน้ำหมักพด.2 ปริมาณ 500 ลิตร เทให้ทั่วบ่อปลาแล้วทิ้งไว้ 7- 10 วัน
- ใช้ละอองข้าว 500 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วบ่อปลา แล้วทิ้งไว้ 7- 10 วัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ขวัญชัย รักษาพันธุ์. สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2555.
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×