ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
สูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำ
01 กุมภาพันธ์ 2556
20,575
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากอาหารกระสอบ (อาหารสำเร็จรูป) มีราคาสูงขึ้นทุกปี รายได้จากการขายไข่ไก่มีไม่มาก ทำให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทน
คุณสุนทร เหมทานนท์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมู่ 2 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info. จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งลงพื้นที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2555 เกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงไก่ไข่ว่า เมื่อเริ่มเลี้ยงไก่ไข่ได้ซื้ออาหารกระสอบมาใช้ในการเลี้ยง ปรากฏว่าต้นทุนสูง แต่ได้กำไรน้อย จึงได้คิดค้นสูตรอาหารไก่ไข่ด้วยตนเองเพื่อประหยัดต้นทุน และพบว่าสูตรนี้ช่วยให้ไก่เจริญอาหาร ไข่ดี ไข่ดก ซึ่งสูตรดังกล่าวมีส่วนผสม ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนทร เหมทานนท์. สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×