ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
สูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำ
01 กุมภาพันธ์ 2556
14,828
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากอาหารกระสอบ (อาหารสำเร็จรูป) มีราคาสูงขึ้นทุกปี รายได้จากการขายไข่ไก่มีไม่มาก ทำให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทน
คุณสุนทร เหมทานนท์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมู่ 2 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info. จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งลงพื้นที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2555 เกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงไก่ไข่ว่า เมื่อเริ่มเลี้ยงไก่ไข่ได้ซื้ออาหารกระสอบมาใช้ในการเลี้ยง ปรากฏว่าต้นทุนสูง แต่ได้กำไรน้อย จึงได้คิดค้นสูตรอาหารไก่ไข่ด้วยตนเองเพื่อประหยัดต้นทุน และพบว่าสูตรนี้ช่วยให้ไก่เจริญอาหาร ไข่ดี ไข่ดก ซึ่งสูตรดังกล่าวมีส่วนผสม ดังนี้
ส่วนผสม
1. ปลายข้าว 10 กิโลกรัม
2. รำละเอียด 10 กิโลกรัม
3. ปลาป่น 1 กิโลกรัม

วิธีการทำ
ผสมปลายข้าว รำละเอียด และปลาป่นให้เข้ากัน

วิธีการใช้
นำส่วนผสมที่ได้มาใส่รางให้ไก่กิน วันละ 1 ครั้ง และเสริมด้วยหยวกกล้วยสับในบางวัน จะช่วยให้เจริญอาหาร ประหยัดต้นทุนในการซื้ออาหารกระสอบ และไก่ไข่ได้มากขึ้น
เรียบเรียงโดย : เหมือนฝัน สลัดทุกข์ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนทร เหมทานนท์. สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×