พืชผัก
การจัดการพืชผัก
ข้าวเกรียบผักรวม
02 พฤศจิกายน 2554
43,065
การทำข้าวเกรียบในระดับครัวเรือน จะเน้นการนำผลผลิตทางการเกษตรที่หาได้ในท้องถิ่นหรือใกล้ตัวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบกล้วยหอม ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น การนำผัก – ผลไม้ และสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบในอาหารนั้นเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและยังให้ประโยชน์สรรพคุณทางยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งพบว่าในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญต่ออาหารที่จะรับประทานโดยคำนึงถึงอาหารนั้นจะต้องเป็นอาหารที่ใหม่สด และประกอบด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่นิยมนำสารสังเคราะห์ มาเป็นส่วนประกอบมากนัก ซึ่งอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้ ด้วยความหลากหลายของวัตถุดิบทางด้านการเกษตรนี้เอง ข้าวเกรียบจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนในในเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
นางบุญตา ทั่งจ้อย เกษตรกรผู้ยึดอาชีพทำข้าวเกรียบ โดยทำมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีเเล้ว โดยจำหน่ายในนาม
ข้าวเกรียบเเม่ตา ซึ่งเป็นชื้อของคุณบุญตาเอง โดยอัตราการผลิตค่อนข้างมาก ทำให้ทุกคนในครอบครัวไม่ต้องไปทำงานที่อื่น ทุกคนช่วยกันทำ โดยมีการนำผลผลิตที่ได้ส่งขายตามร้านนค้าต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก เเละจังหวัดไกล้เคียง นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้มีการส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพด้วย จากรสชาดที่อร่อยติดปาก ทำให้ลูกค้าที่มาสั่งมีมาจากหลายพื้นที่ชาวบ้านโปร่งนก ก็มีความสนใจต้องการทำข้าวเกรียบเป็นอาชีพเสริมเช่นกัน ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการ ในการพัฒนาอาชีพทำข้าวเกรียบ และได้พัฒนาสูตรการทำข้าวเกรียบอย่างต่อเนื่อง โดยทดลองนำวัตถุดิบที่เป็นพืชผัก ผลไม้หลากหลายตามฤดูกาลมาผลิตข้าวเกรียบดีบ้าง เสียบ้าง เรียนรู้เรื่อยไป จนกระทั่งปัจจุบันได้ผลิตข้าวเกรียบผัก ผลไม้ จำหน่ายเป็นรายได้หลัก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก

แหล่งอ้างอิง :
นางบุญตา ทั่งจ้อย เกษตรกรผู้ยึดอาชีพทำข้าวเกรียบ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×