สัตว์น้ำจืด
กุ้งฝอย
การเลี้ยงกุ้งฝอยและเทคนิคการจัดการบ่อกุ้งด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
22 ตุลาคม 2555
14,051
กุ้งฝอย ในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของท้องตลาดเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีราคาดี กุ้งฝอย แต่เดิมนั้นพบได้ในแหล่งน้ำต่างๆ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม มีการสะสมของสารพิษ เกิดการตื้นเขินและถูกบุกรุกทำลายเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่น ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งฝอยในธรรมชาติลดน้อยลง จึงทำให้มีเกษตรกรหันมาเลี้ยงกุ้งฝอย แต่ก็ยังมีผู้ทำการเลี้ยงน้อย ซึ่งกุ้งฝอยตามท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะเป็นกุ้งธรรมชาติ อาชีพการเลี้ยงกุ้งฝอยจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร
คุณพิมพ์ระดา โพธิ์ศรี เกษตรกรผู้ทำนาอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีอีเอ็ม ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเลี้ยงกุ้งฝอยไว้บริโภคในครัวเรือนด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี ว่า กุ้งฝอย เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกหนึ่งที่สามารถเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพื่อการค้าก็ได้ กุ้งฝอย เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก พบได้ทั่วไปในภูมิภาคของประเทศไทย นิยมนำมาบริโภคกันทั่วไป ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น กุ้งเต้น ทอดมันกุ้ง กุ้งฝอยทอด พล่ากุ้ง จ่อมกุ้ง ฯลฯ ซึ่งกุ้งฝอยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งโปรตีนและแคลเซียม ลักษณะโดยทั่วไปของกุ้งฝอย ชอบซ่อนตัวอยู่ตามใต้ก้อนหินหรือเกาะตามพรรณไม้น้ำ ชอบอาศัยอยู่ในน้ำนิ่งหรือไหลเอื่อยๆ ชอบน้ำขุ่น ลึกไม่เกิน 1 เมตร มีอินทรียวัตถุทับถมกัน กุ้งฝอยจะผสมพันธุ์ภายใน โดยเพศเมียจะมีไข่ขนาดเล็กๆ อยู่ในหัวและเมื่อได้รับการผสมแล้ว จะเคลื่อนที่มาอยู่บริเวณท้อง จนกว่าไข่จะแก่ เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถ้าไข่เขียวเข้มจนเป็นสีเทาแสดงว่าไข่แก่ สภาพน้ำที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งคือน้ำขุ่นเพราะจะทำให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดีมากกว่าน้ำใส และกุ้งฝอยจะชอบน้ำที่มีสีเขียวมีแพลงก์ตอนพืชและไรแดง
การเตรียมบ่อและการเลี้ยงกุ้งฝอย
1.เตรียมบ่อปูนขนาด 2-3 เมตร สูงประมาณ 50 เซนติเมตร
2.ใส่ดินทรายสูงจากพื้นบ่อขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว
3.เติมน้ำสะอาดลงไปให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร
4.นำเอาจุลินทรีย์อีเอ็มขยาย 1 ขวด เทลงไปในบ่อแล้วพักบ่อไว้ 1 วัน เพื่อให้น้ำเป็นสีเขียวและสร้างแพลงก์ตอนพืชขึ้นมาก่อน แล้วจึงปล่อยกุ้งฝอยลงไป

การเตรียมกุ้งฝอย
1.ปล่อยกุ้งฝอยลงเลี้ยงในบ่อ ประมาณ 1/2 กิโลกรัม / บ่อ
2.พยายามคัดเอาเฉพาะกุ้งที่มีไข่ในท้องลงเลี้ยงให้มากที่สุด
3.เลี้ยงต่อเนื่อง ด้วยหัวอาหารปลาดุกเล็ก หว่านให้กินวันละครั้ง ประมาณ 3 เดือน สามารถนำมาบริโภคหรือจำหน่ายได้

เทคนิคการจัดการบ่อกุ้งด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
การบำบัดน้ำในบ่อกุ้งจะใช้จุลินทรีย์อีเอ็มขยายเทลงบ่อทุกๆ 7 วัน ครั้งละ 1 ขวด เพื่อเป็นการบำบัดน้ำและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ รวมทั้งสามารถบำรุงให้กุ้งฝอยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นด้วย

การขยายน้ำจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อใช้ในบ่อกุ้ง
ส่วนผสม

- หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม จำนวน 2 ช้อนโต๊ะ
- กากน้ำตาลหรือน้ำอ้อยสด จำนวน 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำสะอาด จำนวน 1 ลิตร บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกขนาด 1.25 ลิตร จำนวน 1 ขวด

วิธีการทำ
- เทกากน้ำตาล ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม อย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ แล้วเทลงในขวดน้ำพลาสติกที่เตรียมไว้
- ปิดฝาให้สนิทเขย่าให้เข้ากัน ตั้งไว้ในที่ร่ม ประมาณ 7 วัน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า จุลินทรีย์อีเอ็มขยาย
แหล่งที่มาของข้อมูล : พิมพ์ระดา โพธิ์ศรี. สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2555.
เรียบเรียงโดย : อานนท์ ขันติวงษ์ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×