สัตว์น้ำจืด
กุ้งฝอย
การเลี้ยงกุ้งฝอยและเทคนิคการจัดการบ่อกุ้งด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
22 ตุลาคม 2555
16,323
กุ้งฝอย ในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของท้องตลาดเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีราคาดี กุ้งฝอย แต่เดิมนั้นพบได้ในแหล่งน้ำต่างๆ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม มีการสะสมของสารพิษ เกิดการตื้นเขินและถูกบุกรุกทำลายเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่น ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งฝอยในธรรมชาติลดน้อยลง จึงทำให้มีเกษตรกรหันมาเลี้ยงกุ้งฝอย แต่ก็ยังมีผู้ทำการเลี้ยงน้อย ซึ่งกุ้งฝอยตามท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะเป็นกุ้งธรรมชาติ อาชีพการเลี้ยงกุ้งฝอยจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร
คุณพิมพ์ระดา โพธิ์ศรี เกษตรกรผู้ทำนาอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีอีเอ็ม ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเลี้ยงกุ้งฝอยไว้บริโภคในครัวเรือนด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอุบลราชธานี ว่า กุ้งฝอย เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกหนึ่งที่สามารถเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพื่อการค้าก็ได้ กุ้งฝอย เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก พบได้ทั่วไปในภูมิภาคของประเทศไทย นิยมนำมาบริโภคกันทั่วไป ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น กุ้งเต้น ทอดมันกุ้ง กุ้งฝอยทอด พล่ากุ้ง จ่อมกุ้ง ฯลฯ ซึ่งกุ้งฝอยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งโปรตีนและแคลเซียม ลักษณะโดยทั่วไปของกุ้งฝอย ชอบซ่อนตัวอยู่ตามใต้ก้อนหินหรือเกาะตามพรรณไม้น้ำ ชอบอาศัยอยู่ในน้ำนิ่งหรือไหลเอื่อยๆ ชอบน้ำขุ่น ลึกไม่เกิน 1 เมตร มีอินทรียวัตถุทับถมกัน กุ้งฝอยจะผสมพันธุ์ภายใน โดยเพศเมียจะมีไข่ขนาดเล็กๆ อยู่ในหัวและเมื่อได้รับการผสมแล้ว จะเคลื่อนที่มาอยู่บริเวณท้อง จนกว่าไข่จะแก่ เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถ้าไข่เขียวเข้มจนเป็นสีเทาแสดงว่าไข่แก่ สภาพน้ำที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งคือน้ำขุ่นเพราะจะทำให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดีมากกว่าน้ำใส และกุ้งฝอยจะชอบน้ำที่มีสีเขียวมีแพลงก์ตอนพืชและไรแดง
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×