ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
ลดต้นทุนอาหารจิ้งหรีดจากข้าวเหนียวตากแห้ง
24 ตุลาคม 2555
2,924
ปัจจุบันการเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มมีแพร่หลาย เนื่องจากใช้ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นาน ประกอบกับการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยาก เพียงให้อาหารเฉพาะในช่วงเช้า ก็สามารถไปทำกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างอื่นควบคู่ แต่หากสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดคือต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เนื่องจากอาหารที่ให้จิ้งหรีดกินเป็นอาหารไก่เล็กที่มีโปรตีนสูง แต่ราคาก็สูงไปด้วยเช่นเดียวกัน แต่คุณวรรณา อิ่มจันทร์ เกษตรกรบ้านหนองแสง ต.ท่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยนำเอาข้าวแห้งจากการรับประทานในแต่ละวันมาตำผสมให้จิ้งหรีดกิน ทำให้ลดต้นทุนการเลี้ยงได้กว่าครึ่ง อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวันด้วย และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเจ้าหน้า famer info ขอนแก่น จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ถึงวิธีการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดดังนี้
วัสดุอุปกรณ์
1.ข้าวตากแห้งที่เหลือจากการรับประทานแต่ละวัน 1 กิโลกรัม
2.อาหารไก่เล็ก 2 กิโลกรัม
3.รำละเอียด 0.5 กิโลกรัม
วิธีการทำ
ตำส่วนผสมเข้าด้วยกันโดยวิธีการตำมือ สังเกตให้ข้าวตากแห้งละเอียดแล้วค่อยนำให้จิ้งหรีดกิน และเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่คุณวรรณาใช้ก็คือ ก่อนการจับขาย 3 วันจะงดการให้อาหาร เพื่อจะทำให้จิ้งหรีดไม่มีกลิ่นของอาหารสำเร็จรูป ซึ่งจะทำให้เสียรสชาติ และในการรองไข่ ควรจำกัดการรองไข่ด้วย เนื่องจากการรองไข่ออกหมดทำให้จิ้งหรีดมีปัญหาน้ำหนักตัวที่ลดลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นควรกำหนดทั้งระยะเวลาการรองไข่ และขันรองไข่ด้วย
ประโยชน์
จากจดบันทึกปรากฏว่าลดต้นทุนค่าอาหารจิ้งหรีดได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยที่จิ้งหรีดยังคงมีน้ำหนักที่ปกติและสามารถจำหน่ายได้ในปริมาณปกติในการให้เฉพาะอาหารสำเร็จรูป


เรียบเรียงโดย : หนูพิศ เฟื่องสูงเนิน. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วรรณา อิ่มจันทร์. สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
24-28°C
ชลบุรี
25-27°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×