สัตว์น้ำเค็ม
กุ้งกุลาดำ
พฤติกรรมและลักษณะของกุ้งที่พบได้ในบ่อ
11 ตุลาคม 2555
3,391
ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา ซึ่งมีการเลี้ยงอย่างหนาแน่น โดยปล่อยกุ้งเป็นจำนวนมาก ในบริเวณที่จำกัดพฤติกรรมต่าง ๆ ของกุ้งในขณะที่เลี้ยงและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีอีกมากมาย ซึ่งผู้เลี้ยงอาจจะไม่เข้าใจ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก หรือขาดการสังเกต การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในแต่ละฤดูกาลจะมีสิ่งผิดปกติหรือสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอแม้ว่าจะเป็นการเลี้ยงในบ่อเดิมก็ตามทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากในบ่อและในแม่น้ำลำคลองในบริเวณนั้น มีผลทำให้การเลี้ยงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งควรจะทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของกุ้งกุลาดำในขณะที่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มปล่อยลงเลี้ยงเพื่อที่จะวินิจฉัยหรือสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้จะช่วยให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ถูกต้องยิ่งขึ้น พฤติกรรมและลักษณะของกุ้งกุลาดำที่พบในบ่อในระหว่างการเลี้ยงมีมากมายหลายรูปแบบได้แก่กุ้งว่ายวนรอบบ่อ มักจะพบหลังจากปล่อยกุ้งได้ไม่นาน ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในช่วง 1 เดือนแรก กุ้งที่จะว่ายวนรอบบ่อมักจะว่ายในทางเดียวกันตลอดรอบบ่อในระยะใกล้ขอบบ่อจนถึงห่างจากขอบบ่อประมาณ 2 เมตร ระดับที่กุ้งเหล่านี้ว่ายวนจะไม่ลึกจากผิวน้ำมากนัก เมื่อปิดเครื่องให้อากาศจะสามารถมองเห็นการว่ายวนรอบบ่อของกุ้งเหล่านี้ได้ชัดเจน สามารถบอกได้ว่าบ่อไหนมีกุ้งมากกว่า การเข้ากินอาหารในยอของกุ้งขณะที่ว่ายวนรอบบ่อน้อยกว่าปกติ จะเห็นได้ว่าอาหารมักจะเหลือจากการเช็คยอแต่กุ้งที่ว่ายวนรอบบ่อเหล่านี้ยังมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ การทำให้แพลงก์ตอนในบ่อเพิ่มขึ้นคือสีน้ำเข้มขึ้น การว่ายวนรอบบ่อจะลดน้อยลง เมื่อกุ้งมีขนาดใหญ่ขึ้นการว่ายวนรอบบ่อจะหายไปเอง ยกเว้นบ่อที่มีขี้แดดเกิดขึ้นที่พื้นบ่อมาก กุ้งจะยังคงว่ายวนรอบบ่อตัวกุ้งมีสีดำ จะพบในบ่อที่น้ำใสเป็นเวลานาน และมีสาหร่ายเกิดขึ้นที่พื้นบ่อเป็นจำนวนมากจนมองดูเป็นสีน้ำเงินแกมเขียวทั่วทั้งบ่อ กุ้งที่อยู่ตามพื้นบ่อในสภาพนี้จะมีสีเข้มดำ การใช้โซ่ลากพื้นบ่อเพื่อทำให้ขี้แดดลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำและตักออกไปให้มากที่สุด เติมจุลินทรีย์ลงไปในบ่อ และเปิดเครื่องให้อากาศพร้อมกันทั้งบ่อ สีน้ำก็จะดีขึ้น สีของกุ้งจะกลับเป็นปกติกุ้งมีแถบขาวขุ่นตลอดแนวด้านหลัง บางครั้งจะพบว่ากุ้งระยะแรก ๆ มีแถบขาวขุ่นหรือสีอื่น ๆ บริเวณตลอดแนวทางด้านหลัง แต่กุ้งยังเป็นปกติแข็งแรง แต่กุ้งเหล่านี้จะโตช้ามักจะอยู่บริเวณชานบ่อกุ้งปกติแต่ตัวมีสีขาวขุ่น มักจะพบในบ่อที่น้ำขุ่นมาก มีตะกอนแขวนลอยของตะกอนต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลทำให้สีของกุ้งเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่กุ้งยังคงแข็งแรง การเจริญเติบโตเป็นปกติ แต่ลายบนเปลือกจะจางมากสีกุ้งจะซีดกว่าบ่อที่มีสีน้ำปกติกุ้งมีสีสันสดใส กุ้งที่มีสีประหลาดเหล่านี้มักจะพบตามขอบบ่อเท่านั้นและมักจะอยู่ที่เดิมตลอดเวลา เมื่อจับกุ้งเหล่านี้มาตรวจดูจะพบว่ามีความผิดปกติที่ตา ส่วนมากตาจะขาดหายไป 1 ข้าง หรืออาจจะมี 2 ตาอยู่ข้างเดียวกันกุ้งปกติแต่ในลำไส้มีสีแดง บางครั้งจะพบว่าในลำไส้ของกุ้งและอวัยวะที่เป็นตับและตับอ่อนจะมีสีแดงเนื่องจากกุ้งกินอาหารบางชนิดในบ่อเข้าไป ลักษณะของสัตว์ที่กุ้งกินเข้าไปนี้ทั่ว ๆ ไปแล้วเรียกกันว่า "เพรียง" มีสีสันสดใส มีตั้งแต่สีแดงเข้มและสีอื่น ๆ อีกมาก อาจจะพบในบ่อกุ้งเป็นจำนวนมาก เมื่อกุ้งมีขนาดโตขึ้นพอที่จะกินเพรียงพวกนี้ได้แล้ว จำนวนของเพรียงเหล่านี้ก็จะหายไปเอง กุ้งที่กินเพรียงที่มีสีแดงเข้าไปจะทำให้ตับและตับอ่อนรวมทั้งลำไส้มีสีแดงสด ส่วนกุ้งที่กินเคยหนวดแดงเข้าไปบางครั้งอาจจะพบว่าในลำไส้มีสีชมพู แต่ไม่เข้มจัด เนื่องจากเป็นสีของหนวดเคย

กุ้งปกติมีลำไส้สีน้ำตาลแดง พบทั่วไปในบ่อที่มีกุ้งตายตามพื้นบ่อ หลังจากนั้นกุ้งบางส่วนจะมีลำไส้สีน้ำตาลแดง เนื่องจากกินกุ้งตายตามพื้นบ่อกุ้งขาขาดเป็นจำนวนมาก จะพบในกุ้งขนาดใหญ่ ตั้งแต่ประมาณ 25 กรัมขึ้นไป ในบ่อที่มีกุ้งอย่างหนาแน่นขาที่ขาดจะเป็นขาสำหรับเดิน จะขาดส่วนข้อปลาย อาจจะขาดครึ่งหนึ่งและบริเวณปลายส่วนที่ขาดมักจะมีสีน้ำตาลหรือสีดำและจะมีส่วนที่กำลังงอกออกมาใหม่ แต่มีขนาดเล็ก กุ้งในบ่อที่มีผลผลิตสูงมาก แม้ว่าจะมีการจัดการพื้นบ่อและการถ่ายน้ำได้อย่างดีเพียงใดก็ตาม จะมีกุ้งที่ขาขาดเป็นจำนวนมาก การสุ่มกุ้งโดยการเหวี่ยงแห ถ้าพบว่ากุ้งขาขาดเป็นจำนวนมาก สามารถเดาหรือประเมินได้ว่าผลผลิตในบ่อนั้นจะสูงมากการเจริญเติบโตและสุขภาพของกุ้งเหล่านี้เป็นปกติไม่ต้องมีการใช้ยาหรือสารเคมีอะไรในการรักษา เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาขาขาดได้ ถ้ากุ้งหนาแน่นมาก แต่ถ้าเป็นบ่อที่มีท่อระบายของเสียกลางบ่อและมีพื้นที่ ๆ สะอาดมาก กุ้งที่ขาขาดก็จะลดน้อยลง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พฤติกรรมและลักษณะของกุ้งที่พบได้ในบ่อ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nicaonline.com/kungthai1.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×