สัตว์น้ำเค็ม
กุ้งกุลาดำ
การควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน
09 ตุลาคม 2555
8,181
การเลี้ยงในปัจจุบันนี้มีการถ่ายเปลี่ยนน้ำน้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงในการเติมน้ำใหม่เข้าไปในบ่อ ซึ่งอาจจะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าไปในบ่อด้วย การถ่ายน้ำที่ลดลงหลังจากกุ้งมีอายุประมาณ 60 วัน โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีฝนตก แสงแดดจัด ติตต่อกันหลายวัน มักจะพบว่าปริมาณแพลงก์ตอนจะเพิ่มขึ้น จนทำให้น้ำมีสีเข้มมากขึ้น จนถึงจุดที่มีผลต่อปริมาณออกซิเจนด้วย เช่น เมื่อใดออกซิเจนตอนเช้าลดต่ำลงมาเรื่อย ๆ ในขณะที่ออกซิเจนตอนบ่ายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกินจุดอิ่มตัว จนถึงระดับที่มากกว่าตอนเช้าซึ่งอาจจะถึง 4 เท่าตัวเป็นผลมาจากการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชตอนกลางวันที่มีแสงแดดแต่หลังจากเที่ยงคืนจะพบว่าปริมาณออกซิเจนจะลดต่ำมาก เนื่องจากการหายใจของแพลงก์ตอนตอนกลางคืนในบ่อที่มีการถ่ายน้ำน้อย ถ้าไม่มีการควบคุมและจัดการให้ปริมาณแพลงก์ตอนอยู่ในระดับที่เหมาะสมจะพบว่าในระยะต่อแพลงก์ตอนตายเป็นจำนวนมากในช่วงตอนบ่ายและกลางคืนทำให้ปริมาณออกซิเจนลดต่ำลงมาถึงระดับที่มีกุ้งเกาะขอบบ่อ และบางส่วนอาจจะลอยตามผิวน้ำในเวลาต่อมาเมื่อระดับออกซิเจนต่ำลงน้อยกว่า 2.0 พีพีเอ็ม จะพบว่ากุ้งเกือบทั้งหมดลอยตามผิวน้ำ ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันหรือไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความเสียหายได้มาก
กุ้งลอยหัวเพราะขาดออกซิเจน


ตัวอย่างจากบ่อเลี้ยงกุ้งระบบปิดที่มีการเติมน้ำมันและถ่ายน้ำน้อย กุ้งอายุ 80 วัน
-อาการที่เกิด ตอนเช้า (6.00 น.) ออกซิเจน 2.8 พีพีเอ็มตอนบ่าย 3 โมงเย็น ออกซิเจน 14 พีพีเอ็ม น้ำสีเข้มกว่าปกติ ถ้าไม่มีการจัดการอะไรเลย ในที่สุดจะเกิดปัญหาออกซิเจนในตอนกลางคืนตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถึงเช้ามืด อาจจะต่ำกว่า 2.0 พีพีเอ็ม กุ้งจะลอยและเกิดความเสียหายได้
-การป้องกัน เมื่อพบว่าปริมาณออกซิเจนตอนเช้าและบ่ายแตกต่างกันมากสีน้ำเข้มกว่าปกติตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นในกรณีเป็นฟาร์มที่ไม่มีเครื่องมือวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำให้สังเกตว่าสีน้ำเข้มเกินความพอดี ควรจะทำการลดจำนวนแพลงก์ตอนบางส่วน โดยปิดเครื่องให้อากาศในตอนบ่ายระหว่าง 4-5 โมงเย็น จะเห็นว่าแพลงก์ตอนจะเข้มข้นด้านท้ายลมถ้าพีเอชของน้ำตอนเช้ามืดอยู่ระหว่าง 7.5-7.9 ใช้คลอรีนผง
(60%) ในปริมาณ 200 กรัมต่อไร่ (ระดับน้ำลึก 1.20 เมตร) ถ้าความเข้มข้น 25% ให้ใช้ 500 กรัมต่อไร่ละลายน้ำแล้วสาดบริเวณผิวน้ำด้านท้ายลม

ในกรณีที่พีเอชของน้ำตอนเช้า 8.0-8.2 หรือมีสาหร่ายขนแมว (ออสซิลาทอเรีย) มากอาจจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 2-3 ลิตรต่อไร่ แทนการใช้คลอรีนผงซึ่งใช้ 1-5 ขีดต่อไร่ก็ได้ อาจจะต้องทำ 2-3 วันติดต่อกัน ปริมาณแพลงก์ตอนจะลดลงและอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณออกซิเจนจะเพิ่มสูงขึ้นในตอนเช้า และในตอนบ่ายจะไม่สูงมากทุกอย่างในบ่อก็จะดีขึ้น ส่วนในกรณีที่พีเอชของน้ำในตอนเช้าสูงถึง 8.3 หรือสูงกว่าจะใช้ฟอร์มาลิน 3 ลิตรต่อไร่สาดด้านท้ายลมในขณะเปิดเครื่องให้อากาศตอน 4-5 โมงเย็น และใช้อีก 3 ลิตรต่อไร่สาดทั่วบ่อเวลาประมาณ 1-2 ทุ่มโดยเปิดเครื่องให้อากาศเต็มที่ทำอย่างนี้ติดต่อกันจนกว่าพีเอชของน้ำในบ่อตอนเช้าไม่เกิน 8.0 อ่านรายละเอียดการควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนและออกซิเจน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"การควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nicaonline.com/kungthai1.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×