สัตว์น้ำจืด
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง
การผลิตพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
08 ตุลาคม 2555
15,127
การแปลงเพศปลานิล คือ การทำให้ปลานิลเป็นเพศใดเพศหนึ่งเพียงเพศเดียว ในที่นี้คือการทำให้ปลานิลที่ฟักออกมาเป็นเพศผู้ ทั้งนี้เนื่องจาก ปลานิลเพศผู้โตเร็วกว่าปลานิลเพศเมีย และปลานิลเพศเมียแพร่ขยายพันธุ์ ในบ่อ ทำให้ปลาแน่นบ่อ การเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรปลานิลจะสมบูรณ์เพศสามารถสืบพันธุ์ วางไข่ได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน หรือเร็วกว่านั้น

การแปลงเพศปลานิล ทำโดยการให้กินอาหารผสมฮอร์โมนเพศผู้ 17 - แอลฟา เมทิลเทสโทสเตอโรน (17 - alfa methyltestosterone) ที่อัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
แยกพ่อแม่พันธุ์ (นิยมใช้ปลาขนาด 150-250 กรัม)ไปขุนในกระชังขนาด 5x8 เมตร เป็นเวลา 20 วัน แล้วจึงนำมาเพาะพันธุ์ในกระชังขนาด 5x8 เมตร เป็นเวลา 7 - 10 วัน ในอัตราส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 1 : 2 จำนวน 150 ตัวต่อกระชัง ให้อาหารเม็ดโปรตีน 30% วันละ 2ครั้ง

การนำไข่ออกจากปากแม่ปลา สามารถทำได้ทุก 5 - 7 วัน โดยการเปิดปากปลาตัวเมียทีละตัว และเปลี่ยนแม่ปลาที่วางไข่ออกทุกครั้งที่นำไข่ออกจากปากปลา เมื่อใช้แม่ปลาชุดใหม่ทดแทนจะให้ผลผลิตที่สูงขึ้น

การฟักไข่และการอนุบาล
ไข่ที่นำออกจากปากแม่ปลา จะแยกออกเป็นระยะต่างๆ ของการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ
1. ระยะที่ 1 ไข่มีสีเหลืองอ่อน ยังไม่มีการพัฒนาใด ๆ
2. ระยะที่ 2 ไข่มีสีเหลืองเข้ม มีจุดดำรอบ ๆ ไข่ เห็นการพัฒนาของตาเป็นจุดดำ 2 จุด
3. ระยะที่ 3 ไข่พัฒนาจนสังเกตเห็นส่วนตาและหางชัดเจน สีของไข่เป็นสีน้ำตาล ไม่เคลื่อนไหว
4. ระยะที่ 4 ลูกปลาฟักออกเป็นตัวแล้ว แต่ถุงไข่แดงยังไม่ยุบ เริ่มมีการเคลื่อนไหว
5. ระยะที่ 5 ลูกปลาฟักออกเป็นตัว และถุงไข่แดงยุบแล้ว สามารถว่ายน้ำได้

ระบบเพาะฟักปลานิลแปลงเพศ
1. ทำการล้างไข่ปลาเพื่อแยกสิ่งสกปรกออก โดยล้างในน้ำสะอาดที่มีน้ำไหลวน
2. แยกไข่ปลาออกจากสิ่งสกปรกโดยใช้น้ำเกลือเข้มข้นโดยไข่จะลอยง่ายต่อการแยกและเป็นการฆ่าเชื้อด้วย
3. นำไข่ไปฟักในกรวยฟักไข่และในถาดอนุบาล และใช้เวลา อนุบาลในถาดประมาณ 3-7 วัน จึงเริ่มให้กินอาหารที่ผสมฮอร์โมนเพื่อแปลงเพศ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : "การผลิตพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.fisheries.go.th/iari/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=41
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×