พืชผัก
สลัดน้ำ(วอเตอร์เครส)
วอเตอร์เครส ผักอินทรีย์ต้านมะเร็ง ปลูกง่าย สร้างรายได้ทั้งปี
23 สิงหาคม 2554
44,379
หลายๆ ท่านคงไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าผักวอเตอร์เครสมากนัก แน่นอนว่าเป็นผักพื้นบ้านจากต่างประเทศ ที่นิยมบริโภคกันในอเมริกา และ ยุโรป เช่น ไส้ของแซนวิช ทำเป็นซุบผักสลัด ฯลฯ แต่ในบ้านเราเริ่มแรกพบว่ามีการนำมาปลูกในเขตภาคเหนือตามโครงการหลวงที่นำมาปลูกเป็นพืชทดลอง ต่อมาได้มีเกษตรกรนำมาปลูกเป็นการค้าในเขต จ.อ่างทอง
ไม่นานก็เกิดน้ำท่วมเสียหายทำให้พันธุ์วอเตอร์เครสสูญหายไปกับน้ำ
คุณนิมิตร์ ทียมมงคล อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.08-1251-8285 เป็นเกษตรกรายหนึ่งที่ให้ความสนใจต่อการปลูกผักวอเตอร์เครส ได้เล่าถึงที่มาของสายพันธุ์วอเตอร์เครสที่ได้มาด้วยความบังเอิญว่า เมื่อราว 4 ปีก่อน มีนักศึกษาปริญญาโทของไทยที่ไปเรียนออสเตรเลียนำพันธุ์ผักวอเตอร์เครสกลับมาปลูกที่ จ.ลพบุรี เหตุที่เขานำพันธุ์ผักวอเตอร์เครสมาปลูก เนื่องจากแม่ของเขาเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ส่วนพ่อเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก และเขาได้พบในรายงานว่าผักวอเตอร์เครสมีคุณประโยชน์สูงเหมาะแก่การนำมาบริโภคสำหรับผู้ป่วยโรคดังกล่าว รวมทั้งมีรายงานถึงคุณประโยชน์ว่าผักวอเตอร์เครสมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองแตกป้องกันภาวะเยื่อหุ้มไขสันหลัง ผิดปกติ ในทารกแรกเกิด เป็นต้นที่มีวิตามินเอ อี และ ซี สูงกว่านมสดอีกด้วย มีปริมาณธาตุเหล็กสูงกว่าที่มีในผักโขม เมื่อเขานำพันธุ์วอเตอร์เครสจากออสเตรเลียมาปลูกที่ จ.ลพบุรี แต่เขาไม่ใช่นักเกษตร จึงได้หารือกับคุณนิมิตร์ ในการปลูก จนเขามอบสายพันธุ์ผักวอเตอร์เครสทั้งหมดมาให้ก็ปลูกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วอเตอร์เครส เป็นผักที่เจริญเติบโตเร็ว ชอบน้ำมาก (คนลาวเรียกกันว่า ผักน้ำ) ไม่ชอบแดดจัด ดังนั้น พื้นที่แปลงปลูกจะต้องมุงด้วยตาข่าย พรางแสงความเข้มข้น 80%

การเตรียมแปลงปลูก : คุณนิมิตร์ จะขุดแปลง เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ความกว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร ดินในแปลงปลูกจะทำการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ผสมคลุกเคล้าให้ทั่วๆ ทำให้ดินมีความร่วนซุย

การปลูกใช้วิธีการปักชำ ใช้กรรไกรคมๆ ตัดยอดแม่พันธุ์วอเตอร์เครส ให้มีความยาวประมาณ 2 นิ้ว หรือ ให้มี จำนวนข้อราว 5 ข้อ การปักชำจะคล้ายๆ การดำนา คือ ปักยอดพันธุ์วอเตอร์เครสลงดินแล้วบีบดินรอบๆ ให้ยึดยอดไว้ในให้แน่น 1 หลุมปลูกจะใช้ยอดพันธุ์ประมาณ 5-10 ยอด หรือ ยิ่งมากก็ยิ่งดีเพราะจะแตกกอได้เร็ว ระยะปลูกจะใช้ 15*15 ซม. (ประมาณ 1 คืบมือ * 1 คืบมือ) ต้นวอเตอร์เครสจะตั้งตัวได้และสามารถตัดยอดเพื่อจำหน่ายใช้เวลาหลังปลูก เพียง 1 เดือน การเก็บเกี่ยวยอกผักวอเตอร์เครสจะใช้กรรไกรคมๆ ตัดยอดให้มีความยาวราว 2 นิ้ว หรือ ประมาณ 5 ข้อลำต้น หลังจากที่ตัดยอดครั้งแรกไปแล้ว อีกราว 20 วันต่อมา ก็จะสามารถตัดยอดครั้งต่อไปได้อีก เกษตรกรจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ราว 5 ครั้งต่อการปลูก 1 ครั้ง หลังจากนั้น จะต้องปลูกใหม่

หนึ่งแปลงปลูกให้ผลผลิตยอดผัก 50 กก. : แปลงขนาด 2*6 เมตร จะสามารถตัดยอดได้น้ำหนักราว 10 กก. / ครั้ง ตลอดอายุการเก็บ 5 ครั้ง ก็จะได้น้ำหนักถึง 50 กก. ราคาจำหน่ายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท พื้นที่แค่นี้สามารถสร้างเงินได้ถึง 5,000 บาท

การดูแลรักษา : วอเตอร์เครสเป็นผักที่ชอบธรรมชาติมาก ดังนั้นการดูแลก็ต้องเป็นแบบธรรมชาติ เราปลูกแบบอินทรีย์ ก็จะให้ปุ๋ยบำรุงจำพวก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และ ปุ๋ยน้ำหมัก ที่สามารถ ให้ได้ง่ายอีกครั้งเพื่อให้ต้นผักเกิดความสมบูรณ์ ยอดอวบ ใบใหญ่เขียว

การให้น้ำ :เกษตรกรควรรดน้ำทุกวัน เ เพราวอเตอร์เครส เป็นพืชที่ชอบน้ำมาก โดยเฉพาะในช่วงแรกของการปักชำ เพื่อให้ต้นตั้งตัวและออกรากได้เร็ว ช่วงแรกจึงไม่ควรให้ต้นขาดน้ำ

ปัญหาศัตรูพืช : น่าจะมีเพียงโรคเชื้อราที่จะมาระบาดในช่วงฤดูฝนที่จะทำให้ยอดฟักวอเตอร์เครส มีสีแดง
ซึ่งเราจะไม่สามารถเก็บจำหน่ายได้ จำต้องตัดออก เพื่อรอให้แตกยอดใหม่

การตลาด :จะเก็บจำหน่ายและแพ็คส่งให้กับตลาดห้างสรรพสินค้า เช่นเดียวกับถั่วงอกตัดรากอินทรีย์
จำหน่ายแพ็คละ 10 บาท แต่จะชั่งเพียง 100 กรัม(1ขีด) แต่การบรรจุยอดผักวอเตอร์เครส นั้นมีเคล็ดลับอยู่ว่า ต้องไม่ให้มีเศษใบของวอเตอร์เครสร่วงหรือหลุดอยู่ในถุง เพราะจะกลายเป็นสาเหตุทำให้เน่าที่เศษใบสอเตอร์เครสก่อนจะลุกลามไปยังยอดใบอื่นๆ ซึ่งจะทำให้มีอายุในการวางตลาดน้อยลง

ปัจจุบันผักวอเตอร์เครสของคุณนิมิตร์ ก็ได้รับรองว่าเป็นผักวอเตอร์เครสอินทรีย์ ปลอดสารเคมี 100% เช่นเดียวกับถั่วงอกตัดรากอินทรีย์ คุณนิมิตร์กล่าวว่า ผักวอเตอร์เครส สามารถประกอบอาหารได้หลาหลายทั้ง ผัด ต้ม หรือ ทานเป็นผักสลัด เป็นต้น ตลาดของคนรักสุขภาพยังมีความต้องการอีกมากปละเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่คุณนิมิตร์ขยายการผลิตให้กลุ่มสมาชิกปลูกแล้วรับซื้อผลผลิตมาจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก

----------------- ^ ^ ---------------------


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ.อาชีพเกษตรกรรมทำง่ายรายได้งาม เล่ม7.2554.ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร.พิจิตร.84หน้า
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×