ดิน-น้ำ
การจัดการน้ำ
เทคนิคการใช้เครื่องสูบน้ำตัวเดียวดูด-ส่งน้ำระยะไกล
15 มกราคม 2559
8,165
คุณบุญเยี่ยม ยะอะนันตร์ เกษตรกรในตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำเทคนิคการดูด-ส่งน้ำในระยะไกลและได้ปริมาณน้ำคราวละมากๆ มาใช้ เพื่อทุ่นแรงและประหยัดต้นทุน

โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพียงแค่ตัวเดียวในการสูบน้ำจากบ่อหนึ่งไปอีกบ่อหนึ่งที่อยู่ไกลกัน ซึ่งตามปกติต้องใช้หลายตัวในการดูด-ส่ง ถึงจะได้ปริมาณน้ำดังกล่าว โดยการติดตั้งเครื่องใกล้แหล่งน้ำที่สุด แล้วต่อท่อจากเครื่องสูบน้ำตั้งตรง 90 องศา ขึ้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร เป็นเทคนิคในการใช้เครื่องดูดน้ำตัวเล็กตัวเดียวแต่ใช้หลักสูญกาศเข้ามาช่วยเป็นแรงดึงเสริม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญเยี่ยม ยะอะนันตร์. เกษตรกรในตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×