สัตว์ใหญ่
โคเนื้อ-โคขุน
สูตรการทำน้ำหมักเพื่อเป็นอาหารวัว แบบลดต้นทุน
28 กุมภาพันธ์ 2556
12,677
คุณสุบรรณ อันทินา เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงสัตว์ โดยมีการจัดระบบในฟาร์ม แบ่งสัดส่วนเป็นระบบมีระเบียบ มีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้ในฟาร์มเองด้วยเพื่อเป็นการป้องกัน ดูแล รักษาวัว และเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หน่วยต่างๆ มาศึกษาดูงานในพื้นที่จนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไป ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องสูตรการทำน้ำหมักเพื่อเป็นอาหารวัว แบบลดต้นทุนและมีคุณภาพ ดังนี้
วัตถุดิบสูตรการทำน้ำหมักเพื่อเป็นอาหารวัว แบบลดต้นทุน คือ
1.ยอดกระถิน ยอดขี้เหล็ก บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร รวม 30 กิโลกรัม
2.กากน้ำตาล 10 ลิตร
3.สารเร่ง พด.2
4.น้ำเปล่า 10 ลิตร
5.ถังสำหรับใช้หมัก(ขนาด 200 ลิตร) 1 ใบ

ขั้นตอนการทำ
นำยอดกระถิน ยอดขี้เหล็ก บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร รวม 30 กิโลกรัม เทลงในถังสำหรับใช้หมัก แล้วนำกากน้ำตาล 10 ลิตร สารเร่ง พด.2 และน้ำเปล่า 10 ลิตร เทตามลงไป จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณ 21 วัน จากนั้นก็สามารถกรองเอาน้ำหมักไปใช้ได้

การนำไปใช้
กรองเอาน้ำหมักที่ได้ ในอัตรา 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นฟางเลี้ยงวัว ในอัตราส่วนน้ำหมัก 1 บัวรดน้ำต่อฟาง 1 ก้อน แล้วนำไปให้วัวกินในช่วงเวลาเช้า และเย็น เป็นประจำทุกวัน

ประโยชน์
เมื่อนำน้ำหมักที่ได้ไปฉีดพ่นบนฟางจะช่วยเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางอาหารแก่วัวในฟาร์ม ทำให้วัวแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพ

เรียบเรียงโดย : ศันสนีย์ โมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุบรรณ อันทินา. สัมภาษณ์, 26 กันยายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×