สัตว์เศรษฐกิจ
กบ
เทคนิคการเคลื่อนย้ายลูกกบ....ลดอัตราการตาย
14 กุมภาพันธ์ 2556
3,205
จากกรณีคุณราตรี พุ่มจันทร์ สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอนุบาลลูกกบ เนื่องจากลูกกบที่ตนซื้อมาตายไปจำนวนมาก ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงได้โทรเข้ามาสอบถามกับทางบริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร
เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ได้ประสานไปยัง คุณจรัส อยู่สบาย เกษตรกรผู้เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยสอบถามปัญหากรณีของคุณราตรี พุ่มจันทร์ สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรี FM 107.75 MHz. และได้แจ้งปัญหาของสมาชิกว่า จากกรณีคุณราตรี ได้เดินทางไปซื้อลูกกบมาจากจังหวัดนครสวรรค์ และนำลูกกบมาเลี้ยงที่จังหวัดสมุทรปราการ แต่เกิดปัญหาคือ เมื่อนำลูกกบมาอนุบาลในบ่อที่เตรียมไว้ กลับพบว่าลูกกบที่ซื้อมานั้นตายเป็นจำนวนมาก ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงได้โทรเข้ามาสอบถามกับบริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677

คุณจรัส อยู่สบาย เกษตรกรผู้เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวที่ลูกกบตาย คาดว่าน่าจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายลูกกบ ส่งผลให้ลูกกบเกิดอาการเครียด ประกอบกับลูกกบที่นำมา ไม่ได้ปรับสภาพน้ำในบ่อซีเมนต์ที่จะนำมาเลี้ยง และสภาพอากาศที่ปิดเนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ จึงทำให้ลูกกบนั้นเครียดและอาจน็อคน้ำได้

คุณจรัส อยู่สบาย แนะนำอีกว่า ในการเคลื่อนย้ายลูกกบเพื่อนำไปเลี้ยง โดยการเดินทางในระยะไกลๆ นั้นควรมีการจัดการให้ดีด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ ในการเคลื่อนย้ายลูกกบนั้น ต้องนำลูกกบใส่ในถุงโดยให้นำผักบุ้ง หรือ ผักตบชบาใส่ในถุงที่บรรจุลูกกบ แล้วอัดออกซิเจนเข้าไปในถุงให้เต็ม มัดปากถุงให้แน่น และปรับอุณหภูมิโดยใช้ผ้าหรือกระสอบป่านชุบน้ำวางรองพื้นและคลุมถุงลูกกบระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทาง เพื่อให้ถุงที่บรรจุลูกกบมีความชื้นตลอด และกรณี สภาพอากาศที่ปิดหรือฝนตกอย่างต่อเนื่อง ในบ่อซีเมนต์ที่จะนำลูกกบไปเลี้ยงนั้น ก่อนนำลูกกบลงในบ่อควรใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติ โดยการปล่อยน้ำเข้า-ออกให้เป็นลักษณะน้ำไหลพร้อมกับเติมออกซิเจนในน้ำ จะช่วยลดอาการเครียดของลูกกบได้ และระยะนี้ควรงดให้อาหารหรือให้อาหารน้อยลงจากปกติ จะช่วยลดอัตราการตายของลูกกบได้นั้นเอง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพิก กองศรี เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสระบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ราตรี พุ่มจันทร์,จรัส อยู่สบาย.สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×