ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1อาหารหมัก โปรตีนสูงสำหรับโคนม
11 ตุลาคม 2555
31,301
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 หรือหญ้าเนเปียร์ไต้หวันเป็นหญ้าที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดย ประเทศไต้หวัน เป็นหญ้าลูกผสมระหว่างหญ้าเนเปียร์กับหญ้าไข่มุก โดยมีลักษณะของลำต้นเป็นแบบตั้งตรง ทรงต้นเป็นกอค่อนข้างตรง ไม่ติดเมล็ด ระยะออกดอกสั้น มีระบบรากที่แข็งแรง สูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกอดี มีสัดส่วนใบต่อลำต้น สูง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ ปัจจุบันหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 นับว่าเป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกใช้เลี้ยงสัตว์ในกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อและโคนม มากขึ้นเพราะหญ้าสายพันธุ์นี้ที่อายุการตัด 45 วัน มีโปรตีนสูงถึง 19 เปอร์เซ็นต์ และอายุ 60-75 วัน มีโปรตีน 15-18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรยังนิยมนำหญ้าดังกล่าวให้สัตว์เลี้ยงทั้งสดและแบบหมักที่เพิ่มมูลค่าทางโภชนาการตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ธีวิน ศรีอ้วน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการFARMER INFO จ.เชียงราย ได้ให้คำแนะนำ สูตรหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1อาหารหมัก โปรตีนสูงสำหรับโคนม ด้วยวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1อาหารหมัก โปรตีนสูงสำหรับโคนม

วัตถุดิบที่ต้องเตรียม
1. คัดเอาหญ้าเนปียร์ปากช่อง1 ที่มีอายุ 2 เดือนขึ้นไป ตามจำนวนที่ต้องการ
2. ถังหมักที่มีฝาปิด หรือถุงหมักแบบสูญญากาศ
(สูตรนี้ไม่ต้องใช้กากน้ำตาล เนื่องจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ที่สดจะมีลักษณะอวบน้ำความชื้นพอดี กลิ่นหอมหวานสัตว์ชอบกิน)

วิธีทำ/การนำไปใช้
- ควรตัดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ในช่วงเช้าก่อนที่จะนำมาผึ่งแดดประมาณ 2 ชั่วโมง
- จากนั้นนำหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 มาสับให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆ
- เสร็จแล้วให้นำหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ที่ได้มาลงในถังหมักหรือถุงหมักแบบสูญญากาศที่เตรียมไว้ ปิดฝาถังให้แน่น
- กรณีใช้ถุงหมักแบบสูญญากาศในการหมัก ควรทำการสูบอากาศออกภายหลังบรรจุหญ้าเต็มแล้วจากนั้นให้มัดปากถุงให้แน่น ก่อนที่จะหมักทิ้งไว้ 45 วัน จึงจะได้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1อาหารหมัก โปรตีนสูงสำหรับโคนมต่อไป
- จากนั้นนำหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1ที่เราหมักมาให้โคนมกินเป็นอาหารหยาบ เช้า-เย็น เป็นประจำ ประมาณ 3-3.5 กิโลกรัมต่อน้ำหนักโค 100 กิโลกรัม
**วิธีสังเกตถ้าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1ที่เราหมักได้ตามที่กำหนดแล้ว ลักษณะสีจะเป็นสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผักดองหรือมะม่วงดอง ไม่มีเมือกคือนำไปใช้ได้ แต่ถ้าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1ที่หมักมีลักษณะเป็นราสีดำมีเมือกไหลออกมา ห้ามนำมาให้โคนมหรือสัตว์เลี้ยงกินโดยเด็ดขาด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธีวิน ศรีอ้วน, ว่าที่ร้อยตรี. สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×