ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
การใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมวัว
2 สิงหาคม 2553
13,500
ทางปาล์มน้ำมัน เป็นวัตถุดิบที่มีเป็นจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเกษตรกรมักจะไม่ค่อยได้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับเกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ต่างๆ มักประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารสำหรับเลี้ยงและบำรุงโคเนื้อ

คุณชนินทร์ ยินดีเกษตรกรแห่งบ้านปากแพรกมีวิธีการนำทางปาล์มน้ำมันมาปรับและแปรสภาพมาใช้สำหรับเป็นอาหารของโคเนื้อที่ตนเลี้ยงไว้ได้เป็นอย่างดีซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการทำดังนี้

วัสดุ-อุปกรณ์ :
1.ทางปาล์มน้ำมันสด จำนวน 100 กก.
2.กากน้ำตาล จำนวน 5 กก.
3.น้ำ ปริมาณ 20 ลิตร
4.ถังหมัก ขนาด 200 ลิตร
5.เครื่องบด

เครื่องบดที่ใช้สำหรับบดและสับทางปาล์มน้ำมันรวมถึงหญ้าชนิดต่างๆ

 

ทางปาล์มบดละเอียด


วิธีการทำ :
1.นำทางปาล์มน้ำมันมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด
2.จากนั้นนำไปใส่ในถังขนาด 200 ลิตร
3.ทำการละลายกากน้ำตาลและน้ำให้เข้ากัน
4.จากนั้นนำส่วนผสม (3) ใส่ลงในถังหมัก
6.คนให้เข้ากัน ทำการปิดฝา นำไปวางไว้ในที่ร่ม
7.หมักทิ้งไว้นานประมาณ 21 วัน เมื่อครบตามกำหนดก็สามารถนำไปให้วัวกินได้
 

อัตราการให้ :
ให้โคกินเป็นอาหารเสริมมื้อละ 3 กก./ตัว วันละ 2 มื้อ(เช้า/เย็น)


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณชนินทร์ ยินดี
ที่อยู่ : หมู่ที่x ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×