ข้าว
พันธุ์ข้าว
ข้าวพันธุ์ หอมไชยา
15 กันยายน 2551
4,349
สำเริง แซ่ตัน ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

พันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย มีมากมายหลายพันธุ์ แต่ถ้าเอ่ยถึงข้าวหอม คนส่วนใหญ่จะนึกถึง “ ข้าวหอมมะลิ ” หรือ “ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ” ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ แต่ความจริงแล้วข้าวหอมในบ้านเรายังมีพันธุ์อื่น ๆ อีกที่ปลูกอยู่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองที่ชาวนาได้ปลูกรักษาพันธุ์ไว้ เป็นมรดกตกทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ในภาคใต้ แม้การทำนาจะมีพื้นที่ลดลงมาก แต่ก็เป็นแหล่งความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่เป็นมรดกสืบทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไป
ข้าวหอมไชยา เป็นชื่อพันธุ์ข้าวที่มีแหล่งปลูกในท้องทุ่งไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้าวพื้นเมืองที่มีชื่อมาดั้งเดิม ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันทั่วไป แต่มีหลักฐานเป็นเอกสาร อ้างอิงได้ว่าพันธุ์ข้าวชื่อ หอมไชยา มีมานานแล้ว จากรายงานทดลองของสถานีทดลองควนกุฎ (ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ปัจจุบัน) บันทึกว่า เมื่อปี พ.ศ. 2496 ได้ปลูกข้าวขยายพันธุ์โดยแบ่งการทดลองเป็น j แปลงขยายพันธุ์ และk แปลงทดลองผลผลิตต่อไร่ ซึ่งทั้ง 2 งาน มีชื่อพันธุ์ข้าวหอมไชยา ปรากฏอยู่เป็น 1 ใน 12 พันธุ์ ที่ปลูกในแปลงทดลองสมัยนั้น และทราบว่า ข้าวหอมไชยา เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงมาก่อนในท้องทุ่งไชยา ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวได้งอกงาม เนื่องจากมีน้ำท่าจากคลองไชยาไหลผ่าน สมบูรณ์ตลอดปี ทำให้มีการปลูกข้าวพันธุ์ที่นิยมกันมากที่ทุ่งไชยา คือ ข้าวหอม จนเรียกติดปากทั่วไปว่า “ข้าวหอมไชยา ” ซึ่งเล่าขานกันว่า เวลาข้าวออกรวงจะหอมไปทั้งทุ่ง เวลาหุงจะหอมไปทั่วบ้าน แต่ปัจจุบันพันธุ์ข้าวหอมไชยา ที่มีปลูกอยู่ในทุ่งไชยามีพื้นที่ปลูกน้อยลง และพันธุ์ข้าวเดิมก็อาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม จากเดิมทราบว่า เป็นข้าวอายุหนัก แต่ปัจจุบันที่ปลูกอยู่เป็นพันธุ์ข้าวที่อายุค่อนข้างเบา โดยมีกลุ่มชาวนาที่อำเภอไชยา ยังคงปลูกอยู่บ้างเล็กน้อย เพื่อมิให้พันธุ์สูญหายไป เมื่อปี พ.ศ. 2549 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้รับเมล็ดพันธุ์จากแปลงปลูกของเกษตรกร นำมาปลูกเพื่อคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ที่จะรักษาพันธุ์ ให้ชาวนารุ่นปัจจุบันได้ปลูกสืบทอดต่อไป

ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป

- ลำต้นสูง ประมาณ 100 เซนติเมตร
- อายุเบา ออกดอกประมาณวันที่ 3 ธันวาคม
- ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ไม่ล้มง่าย ใบธงตั้ง แตกกอปานกลาง
- รวงยาว คอรวงยาว ระแง้ถี่
- คุณภาพการสี ดีมาก เมล็ดข้าวสารใส
- คุณสมบัติทางเคมี
- ปริมาณอมิโลส ปานกลาง (24.04 %)
- อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ
- ความคงตัวของแป้งสุก อ่อน
- อัตราการยืดตัวของข้าวสุกต่อข้าวดิบ 1.69 เท่า
- ผลผลิตเฉลี่ย 328 กิโลกรัมต่อไร่


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×