สัตว์น้ำเค็ม
กุ้งขาวแวนาไม
เทคนิคการรักษาโรคขี้ขาวในกุ้ง
05 พฤศจิกายน 2555
20,303
จากการเข้าพบคุณเปรียวพันธ์ ขวัญช่วย นักวิชาการประมง วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องนักวิชาการประมง ได้กล่าวว่า การระบาดของโรคขี้ขาวในกุ้งทะเลเลี้ยง โดยเฉพาะในกุ้งขาวแวนนาไม เป็นกุ้งที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะกุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตช้า ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ ต้องจับกุ้งขายก่อนกำหนด และมีอัตราการรอดต่ำ รวมทั้งอาจทำให้ผู้แปรรูปกุ้งเสียโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้มีแนวโน้มว่า โรคนี้จะอยู่กับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลไทยไปตลอด เนื่องจากเชื้อสามารถเจริญเติบโต และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
โรคขี้ขาวในกุ้ง จะแสดงอาการให้เห็นขี้ขาวเมื่ออายุ 40 วันขึ้นไป เมื่อกุ้งได้รับเชื้อกรีการีน เข้าไปในทางเดินอาหาร เชื้อจะพัฒนาเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ลำไส้ถูกอุดตันด้วยพยาธิ ในระยะแรกกุ้งจะแสดงอาการโดยการกินอาหารลดลงเพียงเล็กน้อย บางครั้งผู้เลี้ยงจึงไม่สังเกตเห็น แต่เมื่อ ลำไส้อุดตันแล้ว กุ้งจะกินอาหารลดลงอย่างชัดเจน และมีขี้กุ้งสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำมากขึ้น นอกจากนี้ กุ้งยังมีอาการตับและตับอ่อนอักเสบ ทำให้การสร้างน้ำย่อย การขับถ่ายของเสีย และการสะสมอาหาร ลดลง ส่งผลให้กุ้งเจริญเติบโตช้า มีอัตราการรอดต่ำ เปลือกบางกว่าปกติและมีสีซีดจนถึงสีฟ้าอ่อน เชื้อเจริญเติบโตได้ดีคือ อุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเลที่สูง การเลี้ยงกุ้งที่หนาแน่นเกินไป และ ไม่มีระบบการจัดการบ่อที่ดี ทำให้มีพาหะของเชื้อที่พื้นบ่อเป็นจำนวนมาก จึงมีเทคนิคการรักษาโรคขี้ขาวในกุ้ง ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เปรียวพันธ์ ขวัญช่วย. นักวิชาการประมง. สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2555.
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×