สัตว์น้ำเค็ม
กุ้งขาวแวนาไม
เทคนิคการรักษาโรคขี้ขาวในกุ้ง
05 พฤศจิกายน 2555
14,874
จากการเข้าพบคุณเปรียวพันธ์ ขวัญช่วย นักวิชาการประมง วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องนักวิชาการประมง ได้กล่าวว่า การระบาดของโรคขี้ขาวในกุ้งทะเลเลี้ยง โดยเฉพาะในกุ้งขาวแวนนาไม เป็นกุ้งที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะกุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตช้า ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ ต้องจับกุ้งขายก่อนกำหนด และมีอัตราการรอดต่ำ รวมทั้งอาจทำให้ผู้แปรรูปกุ้งเสียโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้มีแนวโน้มว่า โรคนี้จะอยู่กับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลไทยไปตลอด เนื่องจากเชื้อสามารถเจริญเติบโต และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
โรคขี้ขาวในกุ้ง จะแสดงอาการให้เห็นขี้ขาวเมื่ออายุ 40 วันขึ้นไป เมื่อกุ้งได้รับเชื้อกรีการีน เข้าไปในทางเดินอาหาร เชื้อจะพัฒนาเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ลำไส้ถูกอุดตันด้วยพยาธิ ในระยะแรกกุ้งจะแสดงอาการโดยการกินอาหารลดลงเพียงเล็กน้อย บางครั้งผู้เลี้ยงจึงไม่สังเกตเห็น แต่เมื่อ ลำไส้อุดตันแล้ว กุ้งจะกินอาหารลดลงอย่างชัดเจน และมีขี้กุ้งสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำมากขึ้น นอกจากนี้ กุ้งยังมีอาการตับและตับอ่อนอักเสบ ทำให้การสร้างน้ำย่อย การขับถ่ายของเสีย และการสะสมอาหาร ลดลง ส่งผลให้กุ้งเจริญเติบโตช้า มีอัตราการรอดต่ำ เปลือกบางกว่าปกติและมีสีซีดจนถึงสีฟ้าอ่อน เชื้อเจริญเติบโตได้ดีคือ อุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเลที่สูง การเลี้ยงกุ้งที่หนาแน่นเกินไป และ ไม่มีระบบการจัดการบ่อที่ดี ทำให้มีพาหะของเชื้อที่พื้นบ่อเป็นจำนวนมาก จึงมีเทคนิคการรักษาโรคขี้ขาวในกุ้ง ดังนี้
วัสดุ อุปกรณ์
1.ใบฝรั่งสด
2.ผ้าขาวบาง
3.ภาชนะที่มีฝาปิด

วิธีการทำ
1.นำใบฝรั่งมาบดให้ละเอียดใส่น้ำ 250 ซีซี
2.ใช้ผ้าขาวบางวางบนปากภาชนะ
3.เทใบฝรั่งที่บดลงบนผ้าขาวบางแล้วบีบเอาแต่น้ำ
4.เมื่อได้น้ำใบฝรั่งประมาณ 1.5 กิโลกรัม ปิดฝาให้สนิท
5.หมักทิ้งไว้ 1 คืน แล้วในช่วงเช้าก่อนให้อาหารกุ้งให้เทน้ำใบฝรั่งลงไปในบ่อในอัตราส่วน 1.5 กิโลกรัมต่อไร่
6.ทำติดต่อกันประมาณ 4 วัน กุ้งจะหายจากโรคขี้ขาว
เรียบเรียงโดย : ศุภิดา คันธมาลย์ชาติ. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เปรียวพันธ์ ขวัญช่วย. นักวิชาการประมง. สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×