สัตว์เศรษฐกิจ
กบ
เทคนิคการเลี้ยงกบให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ
20 กันยายน 2555
1,881
กบเป็นสัตว์ที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ราคาซื้อขายไม่ผันผวนมากนัก อาชีพการเลี้ยงกบนับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดี อีกทั้งยังสามารถเลี้ยงเพื่อจำหน่ายได้หลายรุ่นอายุตั้งแต่ ลูกอ๊อด ลูกกบ กบรุ่น กบขุน และกบพันธุ์
คุณถาวร วงขันธ์ เจ้าของ ถาวรฟาร์มกบ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz. ว่า การเลี้ยงกบให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายให้ตรงตามความต้องการของตลาดนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์ เพื่อนำมาผสมพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นบ่อดินหรือบ่อซีเมนต์ก็ได้ ลำดับต่อมาคือการอนุบาลลูกกบ และการให้อาหารลูกอ๊อด ลูกกบ กบรุ่น จนได้ขนาดจับจำหน่ายตามขนาดที่ตลาดต้องการ

การคัดเลือกพ่อแม่พันธ์และการผสมพันธุ์กบ
การคัดเลือกสายพันธุ์กบถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเลี้ยงกบ ควรเลือกพันธุ์ที่ตลาดในชุมชนต้องการบริโภค การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ ต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ในระบบการผสมพันธุ์ มีรูปร่างสมส่วนตามสายพันธุ์ ไม่มีบาดแผลตามลำตัว ขนาดที่เหมาะสมจะต้องมีขนาดน้ำหนัก 300-700 กรัม อายุ 12-16 เดือนขึ้นไป โดยกบขนาดนี้จะมีไข่แก่และน้ำเชื้อคุณภาพดี ส่วนในการผสมพันธ์นั้นจะเป็นการผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ คือเมื่อคัดพ่อ-แม่พันธุ์กบที่พร้อมจะผสมพันธุ์ได้แล้ว ให้นำไปใส่ในบ่อเพาะที่เตรียมไว้ในตอนเย็น กบจะผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงก่อนสว่างประมาณ ตี 4-6 โมงเช้า และเมื่อถึงตอนเช้าก็ให้จับพ่อ-แม่พันธุ์กบแยกออกจากบ่อ เพื่อป้องกันการรบกวนไข่และลูกกบที่จะฟักเป็นตัว หลังจากนั้นประมาณ 3-4โมงเช้า ไข่กบก็จะฟักออกเป็นตัว

การอนุบาลลูกกบ
ในระยะแรกหลังจากที่ไข่กบฟักออกมาเป็นตัว ให้นำเอาตัวลูกกบไปเลี้ยงในบ่ออนุบาลลูกกบ โดยบ่ออนุบาลลูกกบควรใช้บ่อดินที่ทำกระชังเตรียมไว้แล้ว เพราะว่าจะทำให้การดูแลรักษาลูกกบได้ง่ายกว่าการใช้บ่อซีเมนต์ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำ น้ำไม่ค่อยเน่าเสียทำให้อัตราการรอดของลูกกบนั้นมีสูง ในช่วง 2 วันแรกยังไม่ต้องให้อาหารลูกกบ เพราะลูกกบจะมีถุงไข่แดงที่ติดมากับตัวตั้งแต่เป็นไข่ หลังจากที่ถุงไข่แดงยุบลูกกบก็จะสามารถกินอาหารได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ถาวร วงขันธ์. สัมภาษณ์, 6 กันยายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×