ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิด
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบง่ายๆ
30 พฤศจิกายน 2558
5,916
นำเศษผัก ผลไม้หรือเศษอาหารที่ยังไม่บูดเน่า นำมาสับหรือบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในภาชะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก หรือ โอ่ง ใส่กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 ใน 3 ของน้ำหมักผัก(1:3)
ส่วนประกอบ

1. เศษผัก จำนวน 3 กิโลกรัม

2. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

วิธีทำ

นำเศษผัก ผลไม้หรือเศษอาหารที่ยังไม่บูดเน่า นำมาสับหรือบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในภาชะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก หรือ โอ่ง ใส่กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 ใน 3 ของน้ำหมักผัก(1:3) ใช้ของหนักวางทับ แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 5-7 วัน จะได้น้ำสีน้ำตาลไหลออกมา คือ น้ำสกัดชีวภาพ กรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิทพร้อมที่จะใช้

วิธีการใช้ : นำน้ำสกัดชีวภาพผสมน้ำธรรมดาให้เจือจาง

1. ฉีดพ่นพืชผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น อัตรา 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 5 – 10 ส่วน (1 : 500-1,000)

2. ราดบนกองใบไม้หญ้าสด หรือ แห้ง อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 2-3 ลิตร

3. ใช้ทำปุ๋ยหมักแห้ง น้ำสกัดชีวภาพอัตรา 2 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำ 10 ลิตร

4. ราดดินแปลงเพาะปลูก ปฏิบัติดังนี้ พรวนดินผสมคลุกเคล้ากับวัชพืช หรือ เศษพืช ใช้อัตราเจือจาง 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 2-5 ลิตร ราด 1 ตารางเมตรต่อน้ำผสมปุ๋ย 0.5 – 1 ลิตร

5. การทำความสะอาดพื้น ใช้น้ำสกัดชีวภาพ อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1-5 ลิตร รากหรือทำความสะอาดในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ต่อน้ำผสมสารสกัดชีวภาพ 0.5-1 ลิตร

6. การขยายหัวเชื้อ ทำได้โดยใช้สารสกัดชีวภาพในอัตรา น้ำสกัดชีวภาพ 1 ส่วน ผสมกากน้ำตาล 1 ส่วน และ น้ำ 10 ส่วน ใส่ขวดปิดฝาไว้ 3 วัน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สงขลา
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×