สัตว์ใหญ่
โคเนื้อ-โคขุน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับโค - กระบือ ที่มีอาการท้องอืด
21 กันยายน 2555
17,105
อาการ ท้องอืด เป็นอาการผิดปกติของระบบย่อยอาหารในส่วนกระเพาะหมัก โดยแก๊สจากกระบวนการย่อยจะถูกขับออกปริมาณที่น้อยหรือช้า หรือไม่ถูกขับออกทำให้มีปริมาณแก๊สสะสมอยู่ในกระเพาะอาหารเป็นจำนวนมากทำให้กระเพาะโป่งขยายใหญ่จนไปกดทับกระบังลมทำให้สัตว์หายใจไม่สะดวกและตายในที่สุดเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลว
จากประสบการณ์การตรวจรักษาสัตว์ใหญ่ของ อ.สุมาริน ทองแสน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์อีเอ็ม ซึ่งสามารถช่วยชีวิต โคและกระบือ ที่เป็นโรคท้องอืดมามากในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสาน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท FM105.50 MHz. จึงประสานขอข้อมูลความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับโค กระบือ ที่อาการท้องอืด เพื่อให้ความรู้ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ช่วง "คลีนิคเกษตร" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 14.30 -15.00 น. ที่ผ่านมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุมาริน ทองแสน. สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×