ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
เทคนิคการทำอาหารหมักสูตรประหยัดสำหรับเลี้ยงสุกร
14 กันยายน 2555
25,723
การเลี้ยงสุกรขุนให้ประสบผลสำเร็จและได้ผลกำไรดีนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงจะต้องหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารให้ได้มากที่สุด เพราะต้นทุนหลักในการเลี้ยงสุกรรูปแบบนี้ คือ ต้นทุนค่าอาหาร และช่องทางที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงลดต้นทุนค่าอาหารได้ คือ การทำอาหารหมักเลี้ยงสุกร โดยการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือพืชผักที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น เศษผักผลไม้ต่างๆ หยวกกล้วย เถามันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่าย มะละกอดิบ ฯลฯ ซึ่งอาหารหมักที่มีคุณภาพ จะมีปริมาณโปรตีน 17.87 % ไขมัน 1.78 % และ พลังงาน 3,500 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม การให้จะต้องนำไปผสมกับหอยเชอรี่ป่น รำละเอียด หรือข้าวโพดป่น ให้สุกรกินแทนการให้อาหารสำเร็จรูป การเลี้ยงสุกรรูปแบบนี้จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง และน้ำหนักที่ได้ไม่แตกต่างจากการเลี้ยงโดยการใช้อาหารสำเร็จรูปทั่วไป แต่จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้เกินครึ่งเมื่อเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป
คุณบุญเพ็ง คำเลิศ ปราชญ์เกษตรแห่งบ้านนาทุ่ง ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้สัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM 102.75 MHz. ผ่านทางช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ถึงเคล็ดลับการเลี้ยงสัตว์แบบลดต้นทุน โดยใช้อาหารหมักที่ทำจากเศษพืชผักผลไม้ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แถมยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกด้วย ซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

วิธีการทำอาหารหมักสำหรับใช้เลี้ยงสุกร
ส่วนผสม
1. ผักตบชวา เถามันเทศ เถาฝักทอง หยวกกล้วย มะละกอดิบ (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวบรวมกันให้ได้) จำนวน 20 กิโลกรัม
2. เกลือเม็ด หรือเกลือแกง จำนวน 250 กรัม
3. กากน้ำตาล จำนวน 1 กิโลกรัม
4. ถังพลาสติก
5. รำอ่อน

การเตรียมส่วนผสม
1. ใช้เศษพืชผักและผลไม้ต่างๆ ที่ยังไม่เน่าเสีย นำมาสับพอหยาบ ขนาด 2-3 ซม.
2. หยวกกล้วยที่นำมาทำอาหารหมัก ควรเป็นหยวกกล้วยจากต้นกล้วยที่ยังไม่เคยออกปลี เพราะจะมีปริมาณสารอาหารมาก นำมาหันแบบเฉียงขนาด 0.5 ซม.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญเพ็ง คำเลิศ. สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×