สัตว์เศรษฐกิจ
จิ้งหรีด
เทคนิคการให้น้ำจิ้งหรีดเพื่อลดการตายในระยะแรก
03 กันยายน 2555
4,181
จิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ความต้องการบริโภคแมลง ของผู้บริโภคเริ่มมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดหรือแมลงต่างๆ จึงกลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร เพราะสามารถจับจำหน่ายได้ในระยะเวลาเพียง 45 วัน/รุ่น และยังมีวิธีการเลี้ยงที่ไม่ซับซ้อนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงจิ้งหรีดยังมีอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่กินจิ้งหรีดเป็นอาหาร และการตายของจิ้งหรีดในระยะ 1-3 สัปดาห์แรก ก็มักเกิดขึ้นกับจิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้เช่นเดียวกัน สาเหตุหลักก็มาจากการลงไปกินน้ำในภาชนะและจมน้ำตายของจิ้งหรีดในระยะแรกเกิด
คุณเพลินจิต พูนเทกอง เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดเจ้าเอยฟาร์ม บ้านมะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งคุณเพลินจิต ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 14.40 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. ถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งทำได้ง่ายดาย โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นไม่สิ้นเปลืองเลย ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เพลินจิต พูนเทกอง. สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×