สัตว์เศรษฐกิจ
จิ้งหรีด
เทคนิคการให้น้ำจิ้งหรีดเพื่อลดการตายในระยะแรก
03 กันยายน 2555
3,289
จิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ความต้องการบริโภคแมลง ของผู้บริโภคเริ่มมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดหรือแมลงต่างๆ จึงกลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร เพราะสามารถจับจำหน่ายได้ในระยะเวลาเพียง 45 วัน/รุ่น และยังมีวิธีการเลี้ยงที่ไม่ซับซ้อนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงจิ้งหรีดยังมีอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่กินจิ้งหรีดเป็นอาหาร และการตายของจิ้งหรีดในระยะ 1-3 สัปดาห์แรก ก็มักเกิดขึ้นกับจิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้เช่นเดียวกัน สาเหตุหลักก็มาจากการลงไปกินน้ำในภาชนะและจมน้ำตายของจิ้งหรีดในระยะแรกเกิด
คุณเพลินจิต พูนเทกอง เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดเจ้าเอยฟาร์ม บ้านมะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งคุณเพลินจิต ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 14.40 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. ถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งทำได้ง่ายดาย โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นไม่สิ้นเปลืองเลย ดังนี้
วัสดุอุปกรณ์
1.กระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่ง
2.ขี้เถ้าจากการเผาถ่าน
3.น้ำเปล่า
วิธีการทำ
นำขี้เถ้าแกลบผสมกับน้ำให้ความชื้นประมาณ 70 % แล้วนำใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่ง ขนาดยาวประมาณ 1.20 เมตร (ประมาณ 3 ช่องกระบอก) จากนั้นกดพอหลวมให้มีพื้นที่เหลือประมาณ 3 ซ.ม. อย่าเต็มมากนักเพื่อให้พื้นที่ในการเกาะของจิ้งหรีด จิ้งหรีดขนาดเล็กจะค่อยดูดน้ำจากขี้เถ้า ซึ่งจะแก้ปัญหาการตกน้ำตายของจิ้งหรีดในระยะ 1 – 3 สัปดาห์แรกได้ แค่นี้ก็หมดปัญหาได้อย่างง่ายดายซึ่งไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินเลย

เรียบเรียงโดย : หนูพิศ เฟื่องสูงเนิน เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เพลินจิต พูนเทกอง. สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×