ปราชญ์เกษตรโดดเด่นในด้านการปลูกแตงญี่ปุ่น เมล่อน แคนตาลูป
5 กุมภาพันธ์ 2554
7,793
คุณภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ เกษตรกรบ้านหนองปลิง ม.5 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี เกษตรกรผู้เด่นในเรื่องของการปลูกแตงคาตาลูป แตงญี่ปุ่น เมล่อน แตงเกาเกาหลี สายพันธ์ต่างๆ มากกว่า 8 สายพันธุ์ ภายใต้แบลนด์วาสนา ฟาร์ม ที่ทำการตลาดส่งขายตามห้างต่างๆ เช่น คาร์ฟู แมคโคร์ เทสโก้ โลตัส ท็อป ฯลฯ

คุณภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ เกษตรกรบ้านหนองปลิง ม.5 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี เกษตรกรผู้เด่นในเรื่องของการปลูกแตงคาตาลูป แตงญี่ปุ่น เมล่อน แตงเกาเกาหลี สายพันธ์ต่างๆ มากกว่า 8 สายพันธุ์ ภายใต้แบลนด์วาสนา ฟาร์ม ที่ทำการตลาดส่งขายตามห้างต่างๆ เช่น คาร์ฟู แมคโคร์ เทสโก้ โลตัส ท็อป ฯลฯ

 

สวนวาสนาฟาร์ม  บ้านเลขที่  67  หมู่5.หนองปลิง  .หนองแค  .สระบุรี  สำหรับ   ประสาบการณ์ด้านความรู้ในเรื่องของการปลูกแตง  แคนตาลูป  แตงญี่ปุ่น  เมลอนญี่ปุ่น  แตงไต้หวันมามากกว่า8ปี  พื้นที่ทั้งหมด3แปลง  รวม130ไร่  คนงานประมาณ  35-40  ท่าน
 
 
      คุณภานุวัฒน์  อรุณโรจน์ศิริ วางแผนจัดทำวาสนาฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  แสดงให้เห็นถึงคุณค่าการปลูกแคนตาลูป,เมลอนญี่ปุ่น,เมลอนไต้หวัน  วิธีการคัดแยก  รวมถึงการจำหน่ายสินค้า  ฟาร์มมีคุณภาพ  ดีเยี่ยม  จากกลุ่มเกษตร  ผู้ปลูกผลไม้ต่างถึงมือผู้บริโภค  สดใหม่  ปลอดภัยเสมอ
 
      ความคิดของคุณภานุวัฒน์ อรณโรจน์ศิริ  คิดว่าเกษตรกรในเมืองไทยยังขาดเรื่องของวิสัยทัศน์  การที่จะจัดให้มีการอบรมเกษตรกรจากบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ  โดยให้มีการแนะนำหรือเป็นการแลกเปลี่ยนกันทางด้านความคิด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกษตรกรมีความชัดเจน  ต่อการผลิต  และคุณภาพการพัฒนาธุรกิจเกษตรให้เติบโตอย่างมั่นคง
การตลาดส่งตามห้างสรรพสินค้า  เช่น  คาฟูร์  แมคโคร  ท็อป
 
ผลผลิตทางการเกษตร ที่วางจำหน่ายในสวนวาสนา ฟาร์ม เป็นเมล่อน รับรองคุณภาพจากคุณภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ ในเรื่องของความปลอดภัย รสชาติ เนื้อนุ่ม รสหอม หวาน มากด้วยวิตามินเอ ซี โพแทสเซียม ขับเหงื่อ ลดไข้ ลดอาการอักเสบทางเดินปัสสวะ ลำไส้ บำรุงสมอง และหัวใจ
 
 
ผลผลิตทางการเกษตรที่วางจำหน่ายในสวนวาสนาฟาร์มเป็นเมล่อนรับรองคุณภาพจากคุณภานุวัฒน์  อรุณโรจน์ศิริในเรื่องของความปลอดภัยรสชาติเนื้อนุ่มรสหอมหวานมากด้วยวิตามินเอซีโพแทสเซียม  ขับเหงื่อลดไข้ลดอาการอักเสบทางเดินปัสสวะ  ลำไส้บำรุงสมองและหัวใจ
 
สวนวาสนาฟาร์ม บ้านเลขที่ 67 หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี สำหรับ  ประสาบการณ์ด้านความรู้ในเรื่องของการปลูกแตง แคนตาลูป แตงญี่ปุ่น เมลอนญี่ปุ่น แตงไต้หวัน มามากกว่า 8 ปี พื้นที่ทั้งหมด 3 แปลง รวม 130 ไร่ คนงานประมาณ 35-40 ท่าน

สำหรับพื้นที่ ในการปลูก แตงญี่ปุ่น แคนตาลูป และเมล่อน ของคุณภานุวัฒน์  อรุณโรจน์ศิริ รวมมีทั้งหมดด้วยกัน กว่า 140 ไร่  ประกอบไปด้วย บ่อน้ำ แปลงเพราะต้นกล้า  ที่อยู่อาศัย โรงเก็บเครื่องไม้เครื่องมือ ฯล 

และพื้นที่ปลูกแตงคาตาลูปแตงญี่ปุ่นเมล่อนแตงเกาเกาหลีสายพันธ์ต่างๆมากกว่า8สายพันธุ์  ภายใต้แบลนด์วาสนาฟาร์มที่ทำการตลาดส่งขายตามห้างต่างๆเช่นคาร์ฟูแมคโคร์เทสโก้โลตัสท็อปฯลฯ

 

คุณภานุวัฒน์  อรุณโรจน์ศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- เป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2553

-เป็นผู้นำเกษตรกรอาชีพก้าวหน้า

-หมอดินอาสาประจำตำบล

-ครูบัญชีอาสา

-ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนประจำจังหวัด


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ
ที่อยู่ : หมู่ที่5 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×