สัตว์เศรษฐกิจ
จิ้งหรีด
ลดการตายของจิ้งหรีดในหน้าหนาว
10 สิงหาคม 2555
9,813
จิ้งหรีด ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายทำรายได้เร็ว เลี้ยงเพียง 45 - 50 วัน ก็สามารถจับจำหน่ายได้แล้ว แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เลี้ยง คือ ในช่วงหน้าหนาวจิ้งหรีดจะชะงักการเจริญเติบโต ตัวจะโตไม่เสมอ ไม่ออกไข่ขยายพันธุ์ไม่ได้ และที่สำคัญคือ การตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดทุน นายสมชาย คุ้มห้างสูง ปราชญ์เกษตรกร บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 13.40 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. จึงมีวิธีการดีๆ ซึ่งหลายคนมองข้าม มีวิธีการที่ง่ายและประหยัดมาบอกกัน เพื่อป้องกันการตายของจี้งหรีด
วัสดุอุปกรณ์
1.หลอดไฟฟ้า 100 วัต จำนวน 1 หลอด
2.แกลบดิบ
3.ไม้สำหรับแขวนหลอดไฟ
วิธีการทำ
วิธีการง่ายๆ คือ เทรองด้วยแกลบดิบให้หนากว่าปกติ 1 นิ้ว ให้นำหลอดไฟ ต่อลงในท่อเลี้ยงจิ้งหรีด บ่อละ 1 หลอด ห้อยด้วยไม้แกนกลาง ให้สูงจากตัวแผงไข่ไก่ที่เป็นที่อยู่ประมาณ 20 ซม. เปิดไฟที่หลอดเวลาตั้งแต่ 19.00 น. – 21.00 นาฬิกา จะช่วยป้องกันการตายของจิ้งหรีด และทำให้สามารถจับจิ้งหรีดจำหน่ายได้ในระยะปกติคือ 45 – 50 วัน ซึ่งในช่วงนี้จิ้งหรีดจะมีราคาแพงมากอยู่ที่ 120 – 150 บาท ในราคาขายส่ง ของพื้นที่ อ.เมือง จ.เลย ซึ่งโดยปกติในช่วงหน้าฝนหรือร้อน จะจำหน่ายได้เพียง กก. ละ 80 – 100 บาท เท่านั้น
ประโยชน์
1.จิ้งหรีดมีการรอดตายสูง สามารถจำหน่ายได้ตรงตามรอบอายุปกติ ทำให้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
2.จิ้งหรีดที่เลี้ยงผ่านช่วงฤดูหนาวจะได้ราคาสูงถึงเท่าตัว

เรียบเรียงโดย : หนูพิศ เฟื่องสูงเนิน. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมชาย คุ้มห้างสูง. สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
24-28°C
ชลบุรี
25-27°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×