พืชผัก
พริกใหญ่
พริกเหลือง พริกที่หายาก ราคาแพงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท
16 กุมภาพันธ์ 2554
10,892
ในบรรดาพันธุ์พริกกลุ่มพริกใหญ่หรือพริกชี้ฟ้าทั้งหลาย เมื่อแบ่งตามสีของผลจะมีอยู่หลายสี และที่รู้จักกันดีคือกลุ่มสีเขียวซึ่งมีตั้งแต่เขียวอ่อน, เขียวเหลืองและเขียวเข้ม เป็นต้น ในขณะที่พริกใหญ่ที่มีสีเหลืองจะเป็นกลุ่มที่หายากและมีราคาแพงที่สุด ในขณะที่ความต้องการบริโภคพริกเหลืองของคนไทยยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเมื่อนำมาประกอบอาหารจะได้สีและรสชาติที่อร่อยและมีความหอมเฉพาะตัว ดังนั้นในบางช่วงราคาของพริกเหลืองที่มีวางขายในท้องตลาดจะสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท ปัจจุบันพันธุ์พริกเหลืองที่ปลูกกันอยู่ทั่วไปจะเป็นพันธุ์บางบัวทองแต่มีจุดอ่อนตรงที่ไม่ค่อยทนทานต่อโรค และผลผลิตต่อไร่ต่ำ
คุณนรินทร์ พูลเพิ่ม นักวิชาการเกษตร 8 จากศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร จึงได้ทำการปรับปรุงพันธุ์พริกเหลืองโดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพริกพันธุ์ พจ.013 (ผลสีส้ม) กับพริกพันธุ์ พจ.07 (ผลสีเขียวอ่อน) และได้ทำการคัดเลือกให้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ได้พันธุ์พริกเหลืองที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพริกเหลืองบางบัวทองซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,104 กิโลกรัมเท่านั้น ส่วนพริกเหลืองที่ทางศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่นั้นได้ใช้ชื่อพันธุ์ว่า พจ.28-1-1-1 (พจ. ย่อมาจากพิจิตร) ให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 2,899 กิโลกรัม ถ้ามีการบำรุงรักษาที่ดีจะให้ผลผลิตมากกว่า 3,000 กิโลกรัม นอกจากนั้นพริกเหลืองพันธุ์ใหม่ยังมีลักษณะที่ ดีเด่นกว่าพริกเหลืองบางบัวทองตรงที่มีขนาด ของผลใหญ่เรียว ยาว ขนาดความกว้างของผล 1.9 เซนติเมตร, ยาว 14.3 เซนติเมตรและเนื้อหนาเฉลี่ย 2.4 มิลลิเมตร ในขณะที่พริกเหลืองบางบัวทองมีความกว้างของผล 1.6 เซนติเมตร, ยาว 11.6 เซนติเมตรและเนื้อหนาเฉลี่ย 1.7 มิลลิเมตรเท่านั้น

สภาพพื้นที่การปลูกพริกเหลืองในเชิงพาณิชย์นั้นควรเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง แต่ถ้าเกษตรกรจะปลูกแบบสวนครัว ควรจะมีการเตรียมแปลงปลูกที่ให้ต้นพริกได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ที่สำคัญ สภาพพื้นที่จะต้องมีการระบายน้ำที่ดีและไม่ท่วมขัง (มักจะมีคำแนะนำว่าไม่ควรปลูกพริกเหลืองซ้ำที่เดิม) ถ้าเป็นไปได้ควรปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน พริกเหลืองพันธุ์ใหม่ พจ.28-1-1-1 จะมีลักษณะของลำต้นสีเขียว น้ำตาล สูงประมาณ 85.9 เซนติเมตร มีทรงพุ่มกว้าง 71.7 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวขนาดของใบเฉลี่ยกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ดอกมีสีขาว หลังจากย้ายกล้าลงหลุมปลูกใช้เวลา 35 วัน ดอกแรกจะเริ่มบาน ต้นพริกเหลือง ที่มีการบำรุงรักษาที่ดีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน ถึง 6 เดือน เลยทีเดียว

เนื่องจากพริกเหลืองยังจัดเป็นพริกที่ หายาก ถ้าเกษตรกรมีความต้องการเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปควรจะเก็บผลจากต้นที่มีความแข็งแรง และสมบูรณ์ มีลักษณะของต้นที่มีความทนทาน ต่อโรคและให้ผลผลิตดก แต่ที่ผ่านมาเกษตรกร มักจะเข้าใจผิดเก็บพริกทำพันธุ์โดยดูจากความสวยของผลเท่านั้น.

------------------- ^ ^ ---------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×