พืชผัก
พริกใหญ่
การปลูกพริกเหลืองเชิงพาณิชย์
16 กุมภาพันธ์ 2554
20,546
ฤดูกาลปลูกพริกของเกษตรกรไทยจะอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนต้นหนาว เหตุผลเป็นเพราะว่าเกษตรกรจะใช้พื้นที่หลังการทำนาทำให้ผลผลิตพริกในฤดูกาลจะออกมาสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ทำให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาดและมีผลทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่การผลิตพริกให้ออกนอกฤดูกาลจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนธันวาคม จะพบปัญหาจากหลายประการ อาทิ การใช้พื้นที่นามาปลูกพริกจะประสบปัญหาเรื่องการระบายน้ำไม้ดีพอหลังจากปลูกไปแล้วไม่ทันเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นก็จะตายไปเสียก่อน ต้นพริกที่ต้องผ่านฤดูฝนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นโรคแอนแทรคโนสได้ง่ายมากหรือแม้แต่โรคพริกอื่นๆด้วยก็ตาม เนื่องจากในฤดูฝนมีความชื้นสูง ทำให้การปลูกพริกเชิงพาณิชย์ในช่วงนี้ มีความเสี่ยงต่อศัตรูพืชมากกว่าการปลูกในฤดูอื่น แต่ถ้าสามารถผลิตพริกนอกฤดูกาลได้เป็นผลสำเร็จ แน่นอนว่าย่อมสร้างรายได้ที่ดีกว่าการผลิตพริกในฤดูกาลอย่างแน่นอน
ฤดูกาลปลูกพริกของเกษตรกรไทยจะอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนต้นหนาว เหตุผลเป็นเพราะว่าเกษตรกรจะใช้พื้นที่หลังการทำนา ทำให้ผลผลิตพริกในฤดูกาลจะออกมาสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ทำให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาดและมีผลทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ แต่การผลิตพริกให้ออกนอกฤดูกาลจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนธันวาคม จะพบปัญหาจากหลายประการ อาทิ การใช้พื้นที่นามาปลูกพริกจะประสบปัญหาเรื่องการระบายน้ำไม้ดีพอหลังจากปลูกไปแล้วไม่ทันเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นก็จะตายไปเสียก่อนต้นพริกที่ต้องผ่านฤดูฝนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นโรคแอนแทรคโนสได้ง่ายมากหรือแม้แต่โรคพริกอื่นๆด้วยก็ตาม เนื่องจากในฤดูฝนมีความชื้นสูง ทำให้การปลูกพริกเชิงพาณิชย์ในช่วงนี้ มีความเสี่ยงต่อศัตรูพืชมากกว่าการปลูกในฤดูอื่น แต่ถ้าสามารถผลิตพริกนอกฤดูกาลได้เป็นผลสำเร็จ แน่นอนว่าย่อมสร้างรายได้ที่ดีกว่าการผลิตพริกในฤดูกาลอย่างแน่นอน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ.การปลูกพริกเหลืองเชิงพาณิชย์ หน้า10-18. อาชีพเกษตรกรรมทำง่ายรายได้งาม เล่ม 6 วารสารเส้นทางกสิกรรม.2554.ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร.พิจิตร.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×