พืชไร่
ถั่วลิสง
เพลี้ยไฟ (Thrips)
01 กันยายน 2551
4,357
เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบ ตาดอก ดอก และยอดอ่อน ทำให้ใบหงิกงอ บิดเบี้ยว ใบแห้ง กรอบ มีลักษณะเหมือนไขติดอยู่เส้นกลางใบเป็นสีน้ำตาล ถ้าระบาดรุนแรงจะทำลายช่อดอก ทำให้ดอกร่วง ถ้าระบาดช่วงแล้งทำให้ยอดไหม้และตาย เป็นพาหะนำโรคยอดไหม้ และโรคใบจุดเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Caliothrip indicus
Frankliniella schultzel
Scirtothrips dorsalia
Thrips palmi


เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Phaeoisariopsis personata (Berk & Curt) V Arx

ชื่ออื่น : Cereosporidium personatu (Berk & Curt) Deighton

++ การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ++

ใช้สารเคมี กำจัดแมลง ได้แก่ อัลดิคาร์บ (aldicarb), คาร์โบฟูแรน (carbofuran) ซึ่งใช้ในรูปเม็ดใส่ลงดิน หรือคาร์โบซัลแฟน (carbosulfum), ฟอร์เมโธเอท (formethoate), เมโธมิล (methomyl), และเอนโดซัลแฟน(endosulfan) ซึ่งใช้ฉีดพ่นทางใบแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์."ถั่วลิสง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/peanut/thrip.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×