ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
อาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุน
23 กรกฏาคม 2555
24,568
คุณสุรชัย บุญคง หรืออดีต ร.ต.สุรชัย บุญคง ข้าราชการทหารผันตัวเป็นเกษตกรแห่ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรผสมผสาน คิดค้นการทำการเกษตรแบบใหม่ๆหลากหลาย และวันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันได้ร่วมพูดคุยผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 107.75 MHz. ช่วงรายการ Happy Farmer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในเรื่องการทำการเกษตรอย่างไรจนประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป และได้เปิดศูนย์เรียนรู้ต่างๆขึ้นมาด้วยแรงขับของตนเอง
จากการพูดคุยผ่านทางรายการ คุณสุรชัย บุญคง ได้แนะนำเทคนิคการทำการเกษตรต่างๆ และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ สูตรอาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุน ซึ่งอาหารหมู หรือส่วนผสมต่าง ๆ เป็นอีกอย่างที่มีความสำคัญ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูแต่ละรายมีวิธีการและเทคนิคที่แตกต่างกันไป เพื่อจะเลี้ยงหมูของตนเองให้มีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และคำนึงถึงค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการเลี้ยงด้วย ซึ่งคุณสุรชัย บุญคง เกษตรกรผู้ทำไร่นาส่วนผสมผสาน เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ได้คิดค้นวิธีการการทำอาหารในการเลี้ยงหมูเอง เพื่อให้หมูที่ตนเลี้ยงไว้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และประหยัดต้นทุนด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

สูตรอาหารหมูเร่งการเจริญเติบโตแบบประหยัดต้นทุน

วัสดุ-อุปกรณ์
1. หัวอาหารสุกรสำเร็จรูป (ตามช่วงอายุของหมู) จำนวน 5 กิโลกรัม
2. รำอ่อน จำนวน 2 กิโลกรัม
3. ปลายข้าวไม่ต้ม จำนวน 2 กิโลกรัม
4. ปลายข้าวต้มสุกแล้ว จำนวน 1 กิโลกรัม
5. เกลือป่น จำนวน 2 ถุงเล็ก (ต่อสูตร)

วิธีการทำ
1.ปลายข้าวที่ได้ 1 ส่วน ที่ต้มแล้วนั้นตั้งพักทิ้งไว้ให้เย็น
2.นำส่วนผสม คือ หัวอาหารสุกรสำเร็จรูป รำอ่อน ปลายข้าวทั้งที่ต้มและไม่ได้ต้ม มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3.ปรุงรสด้วยเกลือป่นและน้ำต้มสุกเล็กน้อย คนให้เข้ากัน อย่าให้เละมากจนเกินไป แล้วสามารถนำไปเลี้ยงหมูได้เลย

อัตราการนำไปใช้/วิธีการใช้
นำส่วนผสมที่ได้ไปเลี้ยงหมูได้เลย ซึงอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น สามารถนำไปเลี้ยงหมูได้ 9 ตัว ต่อ 1 มื้อ (หมูขนาด 15 - 30 กิโลกรัม) จะช่วยในการการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และประหยัดต้นทุน ในเรื่องอาหารของหมูด้วย

หมายเหตุ :
-การทำอาหารหมูตามสูตรนั้น สามารถต้มปลายข้าวไว้ได้แต่ไม่ควรจะผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วทิ้งไว้ข้ามวันเพราะอาหารหมูอาจจะเสีย และทำให้หมูท้องเสียได้
-สามารถนำเศษผักลงไปผสมคลุกเคล้าตามความเหมาะสมได้


เรียบเรียงโดย : นายเพิก กองศรี เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุรชัย บุญคง. สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×