สัตว์ใหญ่
โคเนื้อ-โคขุน
เทคนิคการจัดการเลี้ยงดูโคขุนระยะสั้น แบบประหยัด
19 กรกฏาคม 2555
153,899
การเลี้ยงโคขุนระยะสั้น เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงโคเนื้อในเขตภาคอีสาน โดยข้อดีของการเลี้ยงโคเนื้อแบบนี้ คือ จะใช้ระยะเวลาเลี้ยงดูสั้น คือ รุ่นละ 2-3 เดือนก็สามารถจับขายได้ ปีหนึ่งสามารถเลี้ยงได้ มากกว่า 3-4 รุ่น นับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยการเลี้ยงเกษตรกรจะให้ฟางข้าวเป็นหลัก และเสริมด้วยอาหารที่ผสมเองจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี เพื่อขอความรู้ด้านการเลี้ยงโคขุนให้ประสบผลสำเร็จ จากคุณสว่าง เกตุอินทร์ เกษตรกรวัย 60 ปี แห่งบ้านตาตุ่ม ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคขุนในภาคอีสาน คุณสว่าง เล่าว่า จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงโค คือ มีเงินลงทุนประมาณ 40,000 บาท ซื้อโคมาจากตลาดนัด โค-กระบือ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 4 ตัว มาเลี้ยงขุนประมาณ 2-3 เดือน ก็สามารถขายได้ จากราคาต้นทุนตัวละ 10,000 บาท ขายได้ตัวละ 15,000 -17,000 บาท เห็นว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี จึงเลี้ยงต่อเนื่องมาเรื่อยๆ การเลี้ยงในแต่ละรุ่นจะเลี้ยงในปริมาณไม่มาก รุ่นละไม่เกิน 10 ตัว โดยเลือกซื้อวัวที่ผอม แต่โครงสร้างดี มาขุนจนอ้วนท้วนสมบูรณ์ จากนั้นจึงนำไปขายเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และสำหรับเกษตรกรผู้สนใจอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ คุณสว่าง แนะนำเทคนิคการจัดการเลี้ยงดูโคขุนระยะสั้น แบบประหยัด ดังนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สว่าง เกตุอินทร์. สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×