ไม้ผล
ส้ม
การทำส้มเขียวหวานนอกฤดู
21 ตุลาคม 2558
7,586
จากการที่เคยเข้าไปรับจ้างทำสวนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มาไม่ต่ำกว่า 10 ปีทำให้ คุณสุขสันต์ บุญมาก ได้รับความรู้ในด้านการผลิตส้มอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูก การส่งจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้มีรายได้อย่างงามและผลิตส้มเขียวหวานนอกฤดูจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เมื่อทราบถึงกระบวนการผลิตโดยสมบูรณ์แบบแล้วจึงได้หันกลับมายังอีสานบ้านเกิด ก็ได้นำเอากิ่งพันธุ์ที่ให้ผลผลิตในปริมาณสูงมาปลูกด้วย เริ่มต้นเพียง 10 ต้น และชำกิ่งขยายพันธุ์ต่อจนสามารถปลูกได้ถึง 100 กว่าต้น ในพื้นที่ขนาด 9 ไร่ ทำการปลูกส้มเขียวหวาน โดยใช้วิธีการบังคับให้ออกผลผลิตนอกฤดูที่ให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 6 ตันในแต่ละรอบฤดูปลูก ดังนี้

การทำส้มเขียวหวานให้ออกผลนอกฤดู : โดยปกติแล้วส้มเขียวหวานที่ปลูกกันโดยทั่วไปนั้น จะออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม และผลแก่สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

ส้มเขียวหวานที่ปลูกแบบยกร่องสามารถทำให้ออกดอกตามเวลาที่ต้องการได้ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำได้ง่ายนั่นเอง หลักในการวางแผนให้มีส้่มเขียวหวานมีผลผลิตนอกฤดูก็คือ หากต้องการจะให้ผลส้มแก่ในช่วงไหนก็เริ่มทำการงดให้น้ำช่วงนั้น เนื่องจากระยะออกดอก-เก็บผลผลิตโดยเฉลี่ยของส้มเขียวหวานจะอยู่ระหว่าง 9-10 เดือน โดยการสังเกตว่าส้มเขียวหวานมีใบแก่ครบทุกต้นแล้วจึงค่อยทำการงดน้ำต่อไป ทั้งนี้หากมีใบอ่อนแล้วรากจะต้องดูดน้ำและธาตุอาหารอย่างมากเพื่อเลี้ยงใบอ่อนที่กำลังเจริญเติบโตนั่นเอง

การบังคับส้มเขียวหวานให้ออกดอกและติดผลนอกฤดูโดยวิธีการงดให้น้ำ เป็นวิธีที่ง่ายไม่ยุ่งยากและสามารถกำหนดวันที่จะจำหน่ายผลผลิตได้แน่นอน และผลผลิตที่ได้จะออกมาพร้อมกันและมีปริมาณมากในครั้งหนึ่งๆ ซึ่งทำให้สะดวกในการจำหน่ายผลผลิต

++ วิธีการบังคับให้ส้มออกนอกฤดูกาล ++

- หลังจากส้มให้ผลผลิตจนหมดสวนแล้วทำการตัดแต่งกิ่งกระโดง กิ่งแห้งออก

- หยุดการให้น้ำภายในสวนส้มประมาณ 1 สัปดาห์ จะเห็นส้มแสดงอาการขาดน้ำโดยใบจะเริ่มห่อเข้าหากัน ใบเหี่ยวจึงเร่งให้น้ำอีกครั้งอย่างเต็มที่ โดยปล่อยน้ำเข้าท่วมแปลงโดยรดน้ำให้ชุ่มอย่างน้อย 3 วัน/ครั้ง

- หลังจากรดน้ำประมาณ 7 วัน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จะเริ่มมีการแทงตาดอกออกมาให้เห็น หลังจากนั้นก็ให้น้ำตามปกติ เมื่อดอกเริ่มบานและเริ่มติดผลควรมีการฉีดยาป้องกันกำจัดแมลงศัตรู แล้วใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15 เพื่อบำรุงผลให้มีการเจริญอย่างเต็มที่

- เมื่อส้มเขียวหวานมีอายุผลได้ประมาณ 5 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 เพื่อให้ส้มมีคุณภาพดีและเพิ่มความหวานให้กับผลส้มด้วย

- ก่อนเก็บเกี่ยวผลประมาณ 10 วัน ควรหยุดการให้น้ำเพื่อให้ผลส้มมีรสชาดเข้มข้น เนื้อจะไม่ฉ่ำน้ำและสามารถเก็บรักษาผลส้มไว้ได้นานกว่าการปลูกส้มที่ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ

ช่องทางการตลาด : จำหน่ายผลผลิตโดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6.5 ซม.มีขนาดใหญ่ที่ตลาดต้องการ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท ,ขนาดกลาง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 ซม.เป็นส้มขนาดกลางส่วนใหญ่นิยมรับประทานสด จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 15 บาท และขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะนำไปคั้นน้ำส้ม จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ส่งขายตลาดในเขต อ.เมืองจังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ สามารถสร้างรายได้ถึง 50,000-60,000 บาทในแต่ละรอบการผลิต นอกจากจำหน่ายผลผลิตแล้วยังตอนกิ่งพันธุ์จำหน่ายด้วยในราคากิ่งละ 25 บาท

++ ประโยชน์ของการบังคับให้ส้มเขียวหวานออกนอกฤดู ++

1.เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะ ช่วยแก้ปัญหาส้มล้นตลาด

2.สามารถจำหน่ายได้ในราคาเดียวตลอดทำให้ราคาส้มไม่ตกต่ำ สร้างรายได้งาม

3..สามารถบังคับให้ผลผลิตออกในช่วงไหนก็ได้ตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละพื้นที่

4.การบังคับส้มให้ออกนอกฤดูกาลในลักษณะเช่นนี้จะได้ส้มที่มีคุณภาพและต้นไม่เสื่อมโทรมทำให้ส้มมีอายุยืน

เรื่องโดย : www.rakbankerd.com
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุขสันต์ บุญมาก ผู้ผลิตส้มเขียวหวานนอกฤดู ม.11 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×