สัตว์เศรษฐกิจ
กบ
เพิ่มรายได้ด้วยการเพาะลูกกบจำหน่าย
28 มิถุนายน 2555
4,569
ไปดูอีกรายได้หนึ่งที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวสุบิน ทองเพ็ชรสิน ได้ตลอดทั้งปี นั่นคือการจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบ และลูกกบ จากเดิมที่ไม่มีความรู้ด้านการขยายพันธุ์กบมาก่อน แต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมหยุดนิ่งหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆโดยศึกษาเรียนรู้จากกรมประมงที่ได้เชิญไปร่วมประชุม เสร็จสิ้นจากการประชุมแล้ว จึงได้ทดลองนำกลับมาทำที่บ้านจนประสบผลสำเร็จสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวจนถึงปัจจุบัน
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกร ของเจ้าหน้าที่ Farmer info จ.ขอนแก่น มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณสุบิน ทองเพ็ชรสิน เกษตรกรดีเด่นประจำตำบลดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ทำเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ ได้เล่าถึงชีวิตจากการทำเกษตรให้ทางทีมงาน Farmer info จ.ขอนแก่น ฟังว่า ตนเป็นลูกชาวนาตั้งแต่กำเนิดแต่ด้วยความที่ว่าทำแล้วไม่เห็นจะมีรายได้มีแต่ขาดทุนทุกปี จึงได้ลองเริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานมาตั้งแต่เมื่อปี 2544 แบ่งเป็นทำบ่อปลาจำนวน 10 บ่อ ทำนา 6 ไร่ เลี้ยงวัว เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา นอกจากนั้นยังได้เพาะพันธุ์กบเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำนวนถึง 10 บ่อ ภายในบริเวณรอบบ่อทุกบ่อ ทำการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด นอกจากนั้นยังปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้อีกหลายอย่าง รายได้ส่วนหนึ่งของครอบครัวก็มาจากการเก็บผักสวนครัว และไม้ผลขายทุกวัน และอีกรายได้หนึ่งที่ทำแล้วสร้างรายได้ให้กับครอบครัวคือเพาะลูกกบ จำหน่ายนั่นเองค่ะ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุบิน ทองเพ็ชรสิน. สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×