พืชไร่
ถั่วเหลือง
โรคราน้ำค้าง
13 มกราคม 2554
3,403
โรคราน้ำค้าง(Downy Mildew) เป็นโรคที่พบทั่วทุกแหล่งที่ปลูกถั่วเหลือง พบทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ถั่วเหลืองที่เป็นโรคนี้ใบจะร่วงก่อนเวลา ทำให้เมล็ดที่ได้มีคุณภาพไม่ดี มีขนาดเล็ก ทำให้ผลผลิตลดลง
สาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Peronospora manshurica (Aoum) syd.ex Gaum

ลักษณะอาการของโรค : บริเวณด้านบนของใบจะมีจุดสีเขียวอ่อนถึงเหลืองอ่อน ต่อมาจุดนี้จะขยายใหญ่ขึ้นมีสีเหลืองเข้มขนาดไม่แน่นอน เมื่อเป็นมาก ๆ แผลจะกลายเป็นสีน้ำตาลเทา และสีน้ำตาลดำ โดยมีขอบแผลสีเหลืองอมเขียว ส่วนที่บริเวณใต้ใบตรงรอยแผลจะพบกลุ่มเส้นใยสีขาวหรือสีม่วงอ่อนขึ้นปกคลุมเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ใบที่เป็นโรครุนแรงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และกลายเป็นสีน้ำตาลร่วงหล่นก่อนเวลาในที่สุด

** โรคราน้ำค้างสามารถเข้าทำลายได้ที่ฝัก ฝักถั่วเหลืองที่ถูกทำลายนั้นอาจไม่พบว่ามีอาการผิดปกติ อย่างไรก็ตามเมื่อแกะดูจะพบภายในตลอดจนที่เปลือกหุ้มเมล็ดจะมีเส้นใยของเชื้อราสาเหตุและสปอร์สีขาวปกคลุมอยู่หนาแน่น เมื่อนำเมล็ดเหล่านี้ไปปลูก อาจทำให้เกิดอาการ Systemic กล่าวคือ ถั่วเหลืองที่งอกออกมาประมาณ 2 สัปดาห์ จะมีจุดสีเขียวอ่อนบนใบ ต่อมาต้นกล้านี้จะตายไป หรือถ้าเติบโตต่อไปอาจมีลำต้นเตี้ยแคระแกรน เกิดแผลบนใบอย่างมากจนทำให้ขอบใบม้วนลง ใต้ใบจะมีเส้นใยสีม่วงเต็มไปหมด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์."ถั่วเหลือง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/bean/dbean210.htm
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×