สัตว์ปีก
ไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)
ภูมิปัญญาการฟักไข่โดยไม่ต้องพึ่งตู้ฟัก
13 มิถุนายน 2555
61,522
ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บางรายประสบปัญหาในกรณีที่ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่แม่ไก่ไข่ออกมาแล้วไม่ยอมฟักไข่เอง หรือปัญหาการไข่ไม่พร้อมกัน แย่งกันกก ไข่ซ้อนรังกัน เป็นต้น นับว่าเป็นอีกปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพื่อเพาะขยายพันธุ์อย่างมาก ถ้าจะไปซื้อตู้ฟักไข่มาใช้ราคาก็แพง ไม่เหมาะกับเกษตรกรผู้หาเช้ากินค่ำแบบชาวบ้านๆ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยวิธีการง่ายๆที่ผ่านการทดลองใช้มาแล้วได้ผลจริงตามหลักภูมิปัญญาชาวของเกษตรกรท่านนี้คือ”ลุงบุญชวน” หรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย
ภูมิปัญญาการฟักไข่โดยไม่ต้องพึ่งตู้ฟัก

มีวิธีการทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. หาแม่ไก่ที่กำลังฟักไข่หรือฟักไข่ตัวเองเสร็จแล้ว ต้องเป็นแม่ไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรง จำนวน 1 ตัว หรือตามที่ต้องการ

2. จากนั้นก็เอาไข่ไก่ที่เราได้มาจากแม่ไก่ที่ไข่ทิ้งไว้แล้วไม่ยอมฟักเอง มาใส่ให้แม่ไก่ที่เราคัดไว้เพื่อทำการฟักไข่ต่อไป ( ไข่ต้องไม่เกิน 10 วัน )

3. เนื่องจากว่าแม่ไก่ที่กำลังฟักไข่ ต้องการสารอาหารเป็นอย่างมากอีกทั้งต้องฟักไข่ตลอดทั้งวัน เพื่อให้การฟักไข่สำเร็จไปด้วยดี เราต้องให้อาหารแม่ไก่ไปด้วย โดยการหาภาชนะมาวางอาหารไว้ข้างๆให้แม่ไก่กิน แนะนำควรเป็นอาหารข้นที่มีโปรตีน 21% พร้อมกับน้ำ ดูแลระหว่างการฟักไข่ไม่ให้ขาด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญชวน มะลัยโย. สัมภาษณ์,31 พฤษภาคม 2555
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×