เห็ด
เห็ดนางรม-นางฟ้า
ปัญหาในการเพาะเห็ดนางรมและวิธีการแก้ไข
16 ธันวาคม 2553
6,763
อาจกล่าวได้ว่าเห็ดนางรมเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่มีผู้นิยมเพาะเลี้ยง และบริโภคเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องมาจากลักษณะนิสัยที่เพาะเลี้ยงง่าย รสชาติดี ตลาดกว้างขวาง จึงทำให้มีการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่าย สร้างรายได้ หรือ เพิ่มแหล่งอาหารให้ครัวเรือน แต่ในการเพาะเห็ดนางรมในโรงเรือน มักจะประสบกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะได้รับด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นการรู้จักสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องจึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตเห็ดนางรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาที่มักพบในการเพาะเห็ดนางรมส่วนใหญ่จะมีลักษณะอาการผิดปกติดังนี้
I. เส้นใยไม่เดินลงถุงก้อนเชื้อเห็ด อาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ :

1. หัวเชื้อเป็นเชื้ออ่อน หรือ เส้นใยที่นำมาทำหัวเชื้อเห็ดผ่านการต่อเชื้อเห็ดมาแล้วหลายครั้ง จึงทำให้เส้นใยเห็ดอ่อนแอ

แนวทางแก้ไข - ควรเลือกหัวเชื้อเห็ดที่ได้จากเห็ดพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง และ ไม่ควรมีการต่อเชื้อบ่อย หรือ เลือกซื้อก้อนเชื้อเห็ดจากแหล่งที่เชื่อถือได้

2. หัวเชื้อเห็ดมีเชื้อจุลินทรีย์อื่นปลอมปน จึงทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของการเจริญเติบโต การใช้อาหารจากก้อนเชื้อเห็ดกับเส้นใยเห็ด

แนวทางแก้ไข - กรณีนี้ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดควรหมั่นสังเกตตั้งแต่ในระยะที่เลี้ยงบนอาหารวุ้น ว่ามีเชื้ออื่นเข้ามาปลอมปนในจานเพาะเลี้ยงหรือไม่ และหลังจากนำหัวเชื้อจากอาหารวุ้นไปผลิตหรือขยายเชื้อลงบนเมล็ดข้าวฟ่างแล้วต้องไม่มีเชื้ออื่นปลอมปน

3. วัสดุที่นำมาเพาะอาจมีสารเคมีประเภทสารกำจัดโรคพืชหรือเชื้อราปะปนอยู่ด้วย จึงทำให้ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด

แนวทางแก้ไข - เลือกวัสดุเพาะที่ปราศจากสารเคมีปะปนอยู่ โดยเฉพาะสารกำจัดโรคพืช

4. วัสดุที่นำมาเพาะมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างที่ไม่เหมาะสม แนวทางแก้ไข - ควรปรรับค่า pH ให้อยู่ระหว่าง 6.5 – 6.8 โดยให้มีความเป็นกรดเล็กน้อย เพราะเชื้อราจะเจริญได้ดีในสภาพที่เป็นกรด

5. ขี้เลื่อยที่นำมาใช้เพาะมีความชื้นมากเกินไป หรือ มีอาหารเสริมน้อยไป จึงทำให้เส้นใยเห็ดชะงักการเจริญเติบโต ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นดอกเห็ดได้

แนวทางแก้ไข - ควรเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อให้มีความชื้นเพียงพอ(ที่ 70%) เพราะถ้ามีความชื้นมากเกินไปจะทำให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นเจริญได้ดีกว่า และควรเติมอาหารเสริมให้เพียงพอในขั้นตอนการเตรียมวัสดุเพาะ

II. เส้นใยเห็ดเดินบางมาก (เส้นใยเห็ดเดินแต่เดินบางมาก) อาจเกิดจาก

1. มีอาหารเหลืออยู่น้อยในก้อนเชื้อเห็ดหรือมีอาหารเสริมน้อยเกินไป แนวทางแก้ไข - ควรคำนวณสูตรอาหารและใส่อาหารเสริมลงไปให้เหมาะสมตามสัดส่วนที่คำนวณได้

2. เกิดจากการนึ่งฆ่าเชื้อยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ หรือใช้ระยะเวลาในการนึ่งก้อนเชื้อน้อยเกินไป

แนวทางแก้ไข - ควนนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันไม่ต่ำกว่า 3-5 ชั่วโมง ก้อนนำก้อนเชื้อมาใช้งาน

III. เส้นใยเห็ดเดินเต็มถุงแล้วหยุด สาเหตุเกิดจากก้อนเชื้อเห็ดมีความชื้นมากเกินไป ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ามีน้ำไหลมาอยู่รวมกันบริเวณก้นถุง จึงทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญได้ดี มีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น และอาจเกิดจากเชื้อเห็ดอ่อนแอด้วย

แนวทางแก้ไข - ควรเตรียมวัสดุเพาะให้มีความชื้นพอดี(ที่ 70%)

IV. เห็ดออกดอกช้าหลังเปิดถุงแล้ว สาเหตุเกิดจาก การไม่ปล่อยให้เส้นใยเห็ดมีการรัดตัวก่อนหลังเชื้อเดินเต็มถุง(เปิดดอกเร็วเกินไป) หรือ อาจมีปริมาณกาซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในโรงเรือนมากเกินไป เนื่องมาจากการระบายอากาศในโรงเรือนไม่ดีพอ

แนวทางแก้ไข - หลังเชื้อเดินเต็มถุง ควรปล่อยให้เส้นใยเห็ดรัดตัว นาน 8-10 วันก่อนนำก้อนชื้อเห็ดไปเปิดดอก และ ควรมีการระบายอากาศโรงเรือนด้วยการเปิดประตูหรือหน้าต่างโรงเรือนบ้างเพื่อป้องกันการสะสมของคาร์บอนและอุณหภูมิภายในโรงเรือน

V. ดอกเห็ดเกิดแต่ไม่พัฒนาไปเป็นดอก มักจะเหี่ยวและแห้งตายในที่สุดสาเหตเกิดจากเชื้อเห็ดอ่อนแอ หรือ เปิดปากถุงกว้างเกินไป จึงทำให้สูยเสียความชื้นได้ง่าย และดอกเห็ดแย่งกันออกมากเกินไป จึงทำให้อาหารในก้อนเชื้อหมดเร็ว

แนวทางแก้ไข - ไม่ควรเปิดปากถุงเห็ดให้กว้างเกินไป และควรเลือกใช้ดอกเห็ดที่มีลักษณะดี มาผลิตหัวเชื้อ(ยิ่งเป็นเห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติยิ่งดี )


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ดำเกิง ป้องพาล.เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาการผลิตเห็ด (mushroom production) สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. 2543.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×