สัตว์น้ำจืด
ปลานิล
การลำเลียงลูกปลามาปล่อยเลี้ยงในกระชัง
05 มิถุนายน 2555
1,360
ในช่วงที่อาการเปลี่ยนแปลงเกษตกรควรจัดการการเลี้ยงปลาในกระชังให้ดีเพื่อป้องกันการเกิดโรค
การบริหารจัดการ การเลี้ยงปลาในกระชัง
1)ลดความหนาแน่นในการเลี้ยงปลาในกระชัง
2)จัดแนวการเรียงตัวของกระชังให้แต่ละกระชัง มีกระแสน้ำไหลผ่านให้มากที่สุด เพื่อให้ของเสียจากการเลี้ยงปลา มีการถ่ายเทอย่างสะดวก
3)ควรลดจำนวนครั้งของการให้อาหารหรือลดปริมาณอาหารที่ให้ปลากิน เพราะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงปลาจะเกิดความเครียดทำให้กินอาหารน้อยลง หากอาหารที่ให้เหลือค้างในกระชัง
ก็จะเกิดการสะสมจนเน่าเสียได้
4)การลำเลียงขนส่งลูกพันธุ์ปลามาปล่อยเลี้ยง หรือการคัดแยกขนาดของปลาควร ทำอย่างระมัดระวัง และไม่ควรทำในช่วงที่มีอากาศแปรปรวน
5)หากมีปัญหาให้ปรึกษานักวิชาการประมงหรือนายสัตวแพทย์ก่อนเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อแก้ปัญหาการป่วยของปลาช่วงที่ผ่านมาของเกษตรกรไม่ได้ผล ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถปรึกษาปัญหาการเจ็บป่วยของปลาที่เลี้ยงไว้ ในกระชังได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หรือสำนักงานประมง จังหวัดทั่วประเทศ หรือสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โทรศัพท์ : 0 2579 4122, 0 2579 6803, 0 2579 6977 โทรสาร : 0 2561 3993
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สัตว์น้ำของท่านจะปลอดภัย ท่านต้องใส่ใจหมั่นดูแล.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.fisheries.go.th/fpo-pathumtani/t010.html
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×