ไม้ผล
แก้วมังกร
ลดปัญหาหนูเข้าทำลายกัดกินผลแก้วมังกร ด้วยวิธีกการปล่อยผลที่ถูกกัดกินไว้คาต้น
17 มิถุนายน 2558
3,685
หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร โดยหนูจะกัดกินผลแก้วมังกรสุก ทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก

จากการสังเกตการเข้าทำลายพบว่า หนูจะกัดกินผลแก้วมังกรจนหมดผลแล้วจึงไปกัดกินผลอื่นต่อ ซึ่งเกษตรกรได้ทดลองปล่อยให้หนูกัดกินผลที่ถูกกัด โดยไม่เด็ดผลทิ้งไปก่อนที่หนูจะกัดกินจนหมดผล ปฏิบัติเช่นนี้หนูจะกัดกินผลแก้วมังกรประมาณ 6-7 ผลต่อรุ่น ทำให้ลดความเสียหายได้มาก และเป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องใช้เทคนิควิธียุ่งยาก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเจ้าขององค์ความรู้ :นายรังสรรค์ คำโสมศรี เลขที่ 80 หมู่ที่ 17 ต. ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทร. 0-8786-1049ผู้รวบรวม : นายสุพรรณ์ สมถะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร โทร. 0-4276-6070 มือถือ 0-81871-692


-------------------- ^ ^ ---------------------


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://k-center.doae.go.th/knowledge_detail.jsp?id=1191
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×