พืชไร่
มันเทศ
การปลูกมันหวานหรือมันเหลืองญี่ปุ่น(Japanese Sweet)
10 มิถุนายน 2553
46,646
ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร ได้คลุกคลีกับการปลูกมันเทศมานานประมาณ 4 ปี โดยสายพันธุ์ที่นำมาปลูกเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น อาทิ มันเทศเนื้อสีส้มจากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา, มันเทศเนื้อสีม่วงจากประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดได้นำมันเทศเนื้อสีเหลืองสด เนื้อเหนียว แน่น รสชาติหวาน หลายคนเรียกว่า “Japanese Sweet Potato” มันเทศเนื้อสีเหลืองจากญี่ปุ่นจัดเป็นมันเทศที่มีราคาแพงที่สุดในขณะนี้ ขายในซุปเปอร์มาเก็ตห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 90-100 บาท ลักษณะของหัวมันจะเรียวยาวได้สัดส่วน ผิวเปลือกมีสีม่วงอมแดง ทางแผนกฟาร์ม ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรได้นำมันเทศเนื้อสีเหลืองมาทดลองปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตมา 2 รุ่น จนแน่ใจว่าปลูกได้ในบ้านเราและให้ผลผลิตสูง ที่สำคัญมีคุณภาพและรสชาติไม่แตกต่างจากที่นำเข้าจากญี่ปุ่น
++ การเตรียมแปลงปลูก ++

ปลูกมันเหลืองญี่ปุ่นให้ลงหัวได้ดีนั้น ปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ เรื่องโครงสร้างของดิน ถึงแม้ว่ามันเทศจะปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินร่วนปนทรายมีความเหมาะสมที่สุด สำหรับพื้นที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยคอกเก่า เช่น มูลวัว มูลไก่ ฯลฯ ในอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ในการเตรียมแปลงปลูกให้ไถดะก่อน 1 ครั้ง และทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน ทำการไถแปลงให้ดินละเอียดยิ่งขึ้นและกำจัดวัชพืช โดยใช้ผานเดินตามการไถดะ หลังจากนั้นให้ทำการยกร่องแปลงปลูกขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 70 เซนติเมตร สูง 30-40 เซนติเมตร ความยาวของแปลงปลูกขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ถ้าจะให้เหมาะสมควรจะปลูกแบ่งเป็นล็อคๆ โดยแปลงมีความกว้างของแปลง 40 เมตร และความยาวของแปลง 80 เมตร เพื่อสะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษา

++ การจัดระบบน้ำในแปลงปลูกมันเทศ ++

โดยปกติทั่วไปสำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันเทศทั่วประเทศมักจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของระบบน้ำในแปลงปลูก ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนอาจจะพึ่งเพียงน้ำฝนจากธรรมชาติเท่านั้น ถ้าปลูกในฤดูแล้งอาจจะมีการให้น้ำแบบท่วมแปลง แต่ถ้าการปลูกมันเหลืองญี่ปุ่นควรจะมีการจัดระบบน้ำที่ดี ในแปลงปลูกมันเหลืองญี่ปุ่นของชมรมฯเผยแพร่ความรู้ทางเกษตร จะมีการวางระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ ทำให้ต้นมันได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอและต้นมันเทศตั้งตัวได้เร็ว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ.วารสารเส้นทางกสิกรรม ฉบับที่16 เดือนมกราคม 2552.ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร.พิจิตร.2552.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×