ไม้ผล
มะเดื่อฝรั่ง
การปลูกมะเดื่อฝรั่งในประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2553
48,060
“มะเดื่อฝรั่ง” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “FIG” เป็นผลไม้ที่มีการปลูกเชิงพาณิชย์อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา, กรีก, ฝรั่งเศส, ตุรกี, อิตาลี ฯลฯ (คาดว่ามะเดื่อฝรั่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทางเหนือของประเทศอิรักหรือประเทศตุรกี) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จัก คนไทยที่เคยเดินทางเข้าไปต่างประเทศ อาจจะได้เคยบริโภคมะเดื่ออบแห้งกันมาบ้าง ส่วนใหญ่ยังคิดกันไปว่าผลไม้ชนิดนี้จะปลูกไม่ได้ในเมืองไทย ความจริงแล้วทางโครงการหลวงได้เคยมีการรวบรวมพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมาทดลองปลูกที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ในอดีตเป็นเพียงแค่งานทดลองและศึกษาเรื่องสายพันธุ์ (ปัจจุบันทางโครงการหลวงได้มีการศึกษา, วิจัยและขยายพื้นที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งมากขึ้น) และยังเชื่อกันว่า”มะเดื่อฝรั่ง” เป็นผลไม้กึ่งเมืองร้อนหรือภาษาอังฤกษเรียกว่า “Subtropical” จะปลูกให้ประสบความสำเร็จได้ยากในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อน หรือถ้าปลูกจำเป็นจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นพอสมควรหรืออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล เช่น พื้นที่บนดอย เป็นต้น ไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ราบที่มีอากาศร้อน
ผู้เขียนเริ่มมีการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ของการปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงพาณิชย์ จนทราบว่าในตลาดต่างประเทศ “มะเดื่อฝรั่ง” จัดเป็นผลไม้แปลกที่มีราคาแพง มีสายพันธุ์ที่หลากหลายโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ พันธุ์กินสด พันธุ์ทำแห้งและพันธุ์บรรจุกระป๋อง

ต่อมาผู้เขียนได้มีโอกาศไปดูงาน “แสดงพืชสวนนานาชาติ แปซิฟิก ฟลอรา 2004” จัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะ บริเวณทะเลสาบฮามานา วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2547 นอกจากได้เข้าชมงานดังกล่าวแล้ว ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดโปรแกรมพาขณะผู้ดูงานเข้าชมอุทยานผลไม้เมืองฮามามัตซึ ซึ่งเป็นแปลงปลูกผลไม้หลากหลายชนิดทั้งผลไม้เมืองร้อนและผลไม้เมืองหนาว หนึ่งในผลไม้เหล่านั้นมีโรงเรือนปลูกมะเดื่อฝรั่งอยู่หลายโรง ทีแรกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมญี่ปุ่นจึงต้องปลูกมะเ
ดื่อฝรั่งในโรงเรือน(มาทราบทีหลังว่าต้นมะเดื่อไม่ชอบอากาศหนาวจัด จะต้องควบคุมอุณภูมิในช่วงฤดูหนาว)

สภาพที่เห็นจากการปลูกมะเดื่อฝรั่งในโรงเรือนของญี่ปุ่นนั้น ผู้เขียนได้เห็นระบบการปลูกและการตัดแต่งกิ่งซึ่งน่าจะประยุกต์มาใช้ในการพัฒนาการปลูกมะเดื่อฝรั่งของบ้านเราในอนาคตได้ รูปแบบของการตัดแต่งกิ่งมะเดื่อฝรั่งจะมีการตัดแต่งให้มีการขนานกับพื้นดิน ดูเหมือนคล้ายกับเถาองุ่น ต้นมะเดื่อจะมีการตัดยอดตั้งแต่เริ่มปลูกเพื่อให้เกิดกิ่งแขนงแยกออกมาและคัดกิ่งที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์เพียง 2 กิ่งหลักเท่านั้น ทำการจัดกิ่งให้ขนานกับพื้นดิน จากสิ่งที่เห็นในวันนั้นเห็นได้ว่าการตัดแต่งกิ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกมะเดื่อฝรั่ง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ.การปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงพาณิชย์.วารสารเส้นทางกสิกรรม ฉบับพิเศษ.ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร.พิจิตร.2551.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×