เห็ด
เห็ดฟาง
การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน(ต้นทุนต่ำ)
19 พฤษภาคม 2553
33,347
นายบุญชิต สมัตถะ ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เชี่ยวชาญการทำเกษตรผสมผสานเน้นเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเอง เปิดศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาอบรมหาความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้จะแนะนำวิธีการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนี้
++ การเตรียมโรงเรือน ++

1.สร้างโรงเรือนขนาด 4x6 เมตร ใช้ผ้าเขียวคลุมโรงเรือนและคลุมด้วยแสลนทับอีกชั้น

2.ด้านในทำชั้นวางเป็นฝั่งละ 3 แถว แถวละ 4 ชั้น โดยการใช้ไม้รวกปูพื้นแต่ละชั้น

++ วัสดุการเพาะเห็ดฟาง ++

1.กากมัน 1 ตัน

2.ปูนขาว 1 กิโลกรัม

3.รำ 1 ถุงปุ๋ย

4.มูลวัว 1 กิโลกรัม

5.น้ำหมักสูตรบำรุงผลให้ดอกเห็ด 1 ลิตร

6.ฟางหรือคายข้าวที่ได้จากการสีข้าว 1 กระสอบปุ๋ย

7.ก้อนเชื้อเห็ดฟาง 20 ก้อน

8.แป้งข้าวเหนียว 3 ขีด

++ วิธีการทำ ++

1.นำส่วนผสมข้อ 1-5 มาผสมรวมกันหมักทิ้งไว้ 15 วัน

2.นำฟางตอซังไปปูรองพื้นแต่ละชั้นในโรงเรือน

3.นำส่วนผสมข้อ 1-5 ที่หมักไว้มาวางทับฟางเป็นชั้นลักษณะการปูหลังเต่า (1ชั้นใช้ 10 บุ้งกี๋)

4.สังเกตดูถ้าส่วนผสมที่หมักไว้แห้ง ให้ทำการรดนำพอชุ่ม

5.ใช้เตาอบที่ทำจากถัง200 ลิตรต่อสายยางให้เกิดลมความร้อนเกิดเป็นไอน้ำ แล้วเปิดเป็นไอน้ำเข้าไปในโรงเรือน 60 องศา ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และ 70 องศา 1ชั่วโมงครึ่ง ทำในวันแรกที่เตรียมพื้นเสร็จหลังครบตามเวลาให้ปล่อย ไว้ 1 วัน

6.นำเชื้อเห็ดฟางมาบี้ให้ละเอียดผสมกับแป้งข้าวเหนียว แล้วโรยทับชั้นที่เตรียมไว้

7.ปล่อยไว้ 5วัน ฉีดพ่นน้ำเป็นฝอยเพื่อตัดใยเห็ด

8.เปิดช่องอากาศให้อากาศเข้าทั้งสองด้านเปิดสูง 1 ฟุต และปิดไว้ตามเดิม

9.อีก 7-9 วัน ก็สามารถเก็บดอกเห็ดเพื่อจำหน่ายได้ หลังเก็บให้ทำการฉีดน้ำรอบบริเวณพื้นในโรงเห็ดอีก 4-5 วัน ก็สามารถเก็บรุ่นที่ 2 ได้ต่อไป ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญชิต สมัตถะ ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×