สมุนไพร
มะนาว
การปลูกมะนาวในประเทศไทย
12 มิถุนายน 2558
13,138
สำหรับพันธุ์มะนาวที่นิยมปลูกในเมืองไทย ได้แก่มะนาวพันธุ์ แป้นทะวายมะนาวหนังและมะนาวไข่ เกษตรกรนิยมปลูกมะนาวแป้นมากเป็นอันดับหนึ่งเพราะมะนาวชนิดนี้สามารถขายได้ราคาดีและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และโรงงานทำมะนาวดองเพราะมะนาวแป้นมีเปลือกบางและมีปริมาณน้ำมาก ส่วนมะนาวไข่เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคผลสดรองลงมาจากมะนาวแป้นแต่ราคาจะไม่สูงเท่ากับมะนาวแป้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะนาวทั้งหมด 140,000 ไร่ ผลผลิตมะนาวทั้งประเทศมีประมาณ 3 ล้าน ผล โดยแหล่งปลูกมะนาวของไทยกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนแบบสวนหลังบ้านแหล่งปลูกมะนาว : เพื่อจำหน่ายเชิงการค้าสำคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันตกและภาคใต้ ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช และสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้จากการสำรวจของกรมส่งเสริมการเกษตรปรากฏว่าอัตราการขยายตัวของการปลูกมะนาวในเชิงการค้าในเขตภาคตะวันตก โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และราชบุรีเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีอัตราเพิ่มของผลผลิตเฉลี่ยร้อยละ 14 ต่อปีการซื้อขายมะนาว :แหล่งปลูกมะนาว มีผู้เกี่ยวข้องหลายระดับ เริ่มตั้งแต่เกษตรกร พ่อค้ารวบรวมท้องที่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะนาว พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นอยู่ในแหล่งที่รวบรวมมะนาวเพื่อนำมาจำหน่ายในกรุงเทพฯ ส่วนจุดรวบรวมมะนาวเพื่อการส่ง ปัจจุบันมีเพียง 2 แห่งคือ ตลาดท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และตลาดหัวอิฐจังหวัดนครศรีธรรมราชตลาดซื้อขายมะนาวในระดับเกษตรกรและพ่อค้าจะรวบรวมมะนาวมาคัดแยกเกรดด้วยสายตาเป็น 3 เกรด แต่ระดับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นจะใช้เครื่องคัดแยกขนาดซึ่งเป็นการคัดแยกอย่างละเอียดออกเป็น 6 เกรดตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกำไรของผู้ประกอบการแต่ละระดับขึ้นอยู่กับอำนาจในการต่อรองราคา และกำหนดราคารับซื้อ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.มะนาวนอกฤดู.2548.นาคาอินเตอร์มีเดีย.กรุงเทพฯ.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×