เห็ด
การจัดการเห็ด
การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดโรคเชื้อราในเห็ด
19 เมษายน 2553
14,838
จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ส่งผลกระทบทำให้พืชภัณฑ์ธัญญาหารทางการเกษตรของเกษตรกรเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค รา แมลงศัตรูพืช ที่ทำลายพืชชนิดต่างๆจนเกิดความเสียหายจำนวนมาก แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุงได้พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เช่นโรค เชื้อราชนิดต่างๆที่เข้ามาทำลายก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือน จากปัญหาดังกล่าวที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ร่วมถึงคุณอุทัยได้พบวิธีแก้และป้องกันกำจัดโรค ราต่างๆ ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ด้วยน้ำส้มควันไม้ที่มากด้วยประโยชน์หลายอย่าง เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดแพร่ระบาดของโรค ราต่างๆแบบลดต้นทุน ซึ่งมีเทคนิคและรายละเอียดการกำจัดที่สำคัญดังนี้
++ วัสดุ อุปกรณ์ ++

1.น้ำส้มควันไม้ 1 ซีซี

2.น้ำสะอาด 2,000 ซีซี (20 ลิตร)

++ วิธีการกำจัด ++

-นำน้ำส้มควันไม้และน้ำมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็นำไปฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคหรือเชื้อรา ในก้อนเชื้อเห็ดหรือฉีดให้ทั่วโรงเรือน โดยต้องฉีดให้เป็นละอองมากที่สุด สามารถกำจัดโรคและเชื้อราให้หมดไปได้ เพื่อความปลอดภัยของก้อนเชื้อเห็ดและการออกของดอกเห็ด เพราะถ้าใช้ความเข้มข้นมากเกินไปจะมีผลต่อปริมาณการออกของดอกเห็ดหรือหยุดทำปฏิกิริยาการเกิดของดอกเห็ดได้

**หมายเหตุ ** การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดโรคและเชื้อราต่างๆที่เกิดในการเพาะเห็ดควรฉีดในช่วงตอนเช้าหรือยังไม่มีแสงอาทิตย์


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด ณ บ้านเขาจันทร์ 2 หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×