สัตว์เลี้ยงและสัตว์สวยงาม
ปลาคาร์พ
โรคหนอนสมอ
30 มิถุนายน 2554
5,070
การเลี้ยงปลานั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั้นเอง ซึ่งโรคของปลานั้นก็มีอยู่หลายโรค ยาที่ใช้รักษานั้นก็มีอยู่มากมายหลายชนิดสาธยายไม่หมดทางเราจะทยอยแนะนำท่านในครั้งต่อๆไป .....สำหรับครั้งนี้ก็ขอเสนอเรื่องของโรคหนอนสมอกันก่อนจะเป็นอย่างไรมาดูกัน....
มาทำความรู้จักกับหนอนสมอ และวงจรชีวิตกันสักหน่อย
หนอนสมอ Anchor worms มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lernaea sp. จัดอยู่ในไฟลัม (Phylum) Arthropoda พวกเดียวกับแมลง และ กุ้งปู นั่นเองค่ะ อยู่ในชั้น สับไฟลัม (Subphylum) Crestacea อยู่ในคลาส (Class) Copepoda หรือกลุ่มเดียวกับ โคพีพอด ต่างๆ อยู่ในอันดับ (Order) Cyclopoida ครอบครัว (Family) Lernaeidae ซึ่งเป็นครอบครัวของหนอนสมอชนิดต่างๆ

หนอนสมอโดยทั่วไป มีขนาดยาวประมาณ 10-22 มิลลิเมตร กว้าง 0.5-1.2 มิลลิเมตร เป็นปรสิตที่พบในปลาน้ำจืดได้หลากหลาย ไม่จำกัดชนิด มีวงจรชีวิต 3 ระยะคือ ระยะตัวอ่อน หรือ Nauplius เป็นระยะที่ไม่กินอาหาร ทำการลอกคราบหลายครั้งเข้าสู่ระยะต่อไป และว่ายน้ำหาโฮสต์ (Host) หรือ ปลาเคราะห์ร้ายเกาะ เมื่อหาปลาเกาะได้แล้ว ก็จะเข้าสู่ระยะ copepodid ซึ่งมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆบนเมือกผิวหนังปลาได้แต่ยังไม่ทำอันตรายปลา ต่อจากนั้นก็จะทำการผสมพันธุ์กัน เมื่อภายหลังผสมพันธุ์แล้ว หนอนสมอเพศเมียก็จะใช้ส่วนหัว ซึ่งประกอบด้วยตะขอ (Hook) แหลมคม 4 อัน เจาะฝังลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อปลา เรียกระยะนี้ว่า physogastric ค่ะ หนอนสมอเพศเมียจะมีถุงไข่ขนาดใหญ่สองถุง ห้อยติดอยู่บริเวณท้ายลำตัว ซึ่งบรรจุไปด้วยไข่มากมายมากกว่า 700 ฟอง ซึ่งจะแตกออกกลายเป็นตัวอ่อน microscopic free-swimming ต่อไป วงจรชีวิตทั้งหมด กินเวลา ประมาณ 15 วัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขวัญเรือน สุวรรณรัตน์, "โรคหนอนสมอ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×